Korona åpner for kontroll av ledningsnett

Rørinspeksjon Norge ser det som en av sine oppgaver å være en pådriver for å holde «hjulene i gang» i bransjen også under korona-pandemien.  Styret drøftet tiltak for å nå ut til kommunene med dette budskapet i sitt siste møte. Styremedlem Trond Alm, som også er leder i RINs faggruppe for spyling, mener ledningseierne kan framskynde en rekke oppgaver nå som det er forholdsvis stille på andre områder. -Nasjonalt er det gått ut en henstilling til kommunene om å holde høy aktivitet, og på den måten iverksette så mange prosjekter som mulig. Det er viktig at ledningseierne og norsk vannbransje utnytter muligheten til aktiv drift og vedlikehold nå som mange offentlige bygg er stengt eller ute av drift. -Dette er derfor en ideell tid for inspeksjon av ledningsnett både ute i felt og inne i bygninger, mener Trond Alm, som understreker at selskaper tilknyttet RIN tar koronasituasjonen på alvor og følger myndighetenes råd med tanke på smitteforebygging. Kan redusere etterslepet -Det er godt kjent at vi har et vedlikeholdsetterslep for offentlig vannforsyning beregnet til 220 milliarder, mens det tilsvarende etterslepet på avløp er beregnet til 170 milliarder. Det viser en kartlegging utført av Rådgivende Ingeniørers Forening. Dersom vi kunne forsere noe av dette etterslepet vil det bety mye for norsk infrastruktur. Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og det å holde avløp unna er den største smittebærende kilden i vårt samfunn. Den største redselen til en kommune er jo nettopp at de ikke klarer å håndtere avløpet dersom det skulle oppstå vannavslag. [caption id="attachment_7405" align="alignright" width="640"]
Dette er et eksempel på hva en rørinspektør kan oppdage under bakken. Det er mange rør som er i ferd med å kollapse i det norske ledningsnettet, mener Trond Alm i RIN.[/caption] Investeringer for framtidige generasjoner Et viktig argument for å benytte offentlige midler til vann og avløp nå er at disse investeringene vil holde i 100 år, og det vi investerer i dag vil tre generasjoner ha glede og nytte av. Hele næringskjeden vil ha nytte av dette nå som arbeidsledigheten er rekordstor i Norge. Ved å satse på vann og avløp som en del av infrastrukturen kan vi engasjere alt fra konsulenter til rørprodusenter, grossister, entreprenører og operatører. Mange i verdikjeden har vært nødt til å permittere dyktige medarbeidere på grunn av bortfall av oppdrag. Mange kommuner setter viktige prosjekter på vent, selv om det finnes hederlige unntak.  Vi skal heller ikke glemme abonnentene som vil få oppgraderte anlegg uten driftsforstyrrelser. Mye gammelt på private stikkledninger På privatmarkedet har vi et ledningsnett som er om mulig like stort når det gjelder etterslep. Private stikkledninger er dermed i mange tilfeller både eldre og dårligere enn offentlige rørene. -Det er viktig og riktig av en kommune å sikre at også private stikkledninger «holder vann» når kommunen investerer millioner av kroner hvert år på fornyelse av hovedledningene. Vi kan ikke ha det slik at stikkledningene lekker i et system som er en integrert del av helheten, mener Alm. -Vi finner feil på 70 prosent av alle private anlegg når vi kjører en rørinspeksjon, og det understreker hvilke «tikkende bomber» som befinner seg i bakken, sier han videre. Tomme næringsbygg I dag står mange næringsbygg tomme på grunn av korona-situasjonen, og da er det en gylden mulighet også for RIN-operatører til å utføre tilstandskontroll med blant annet vedlikeholdsspyling og  rørinspeksjon, mener Trond Alm. Jobben kan nå utføres uforstyrret og dermed langt mer effektivt enn om byggene var i normal drift. Det er også viktig å huske at rørene i bygninger som har stått tomme kan ha tørket inn og faren for kloakkstopp er dermed absolutt tilstede når byggene igjen blir tatt i bruk. Man skal også være oppmerksom på legionella-faren når vannet nå har stått halvlunkent i rørene i flere uker. Spesialister som holder avstand -En stor del av vårt arbeid kan pågå uten at vi er i nærkontakt med mennesker. I tråd med anbefalinger og retningslinjer har vi iverksatt hygienetiltak og praktiserer beskyttelse og avstand til kollegaer, kunder og andre. Noen timer uten avløp er ofte det hele som skal til for at vi kan gjennomføre våre arbeider, sier Trond Alm, som sterkt anbefaler å utnytte korona-pandemien til å ruste opp vann- og avløpsnettet både i det offentlige og private markedet. -Det er mange dyktige fagfolk rundt om i landet, med spesialkompetanse og innen rørinspeksjon og spyling som kan bidra til en oppgradering av ledningsnettet i disse vanskelige tidene, avslutter Trond Alm. Oversikt over rørspesialister fordelt på de enkelte regionene i Norge finner du på rin-norge.no