https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/01/RIN-artikkel-om-NoDig-kurs-1.jpg

Konstruktivt kurs i NoDig

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Har du ansvar innen ledningsfornyelse? NoDig er et viktig bidrag for å øke fornyelsestakten på ledningsnettet, men å ta i bruk metoder en ikke vet nok om, kan av flere grunner være utfordrende. Derfor arrangeres kurs i NoDig-metoder. Målet er å gi deltakerne kunnskap, verktøy om du vil, som gjør at de kan stille de riktige spørsmålene når temaet er ledningsfornyelse eller bygging av nye rør-systemer. Bardu: Det lønner seg NoDig-teknologi eller grøftefri anleggsmetode, er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner, som i stadig større grad elektrifiseres, reduserte ulemper tilknyttet støv/støy, har normalt raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving og koster som regel mindre. I tillegg er ulemper for tredjepart i anleggsperioden i de fleste tilfeller vesentlig redusert eller ikke-eksisterende. Etter å ha benyttet NoDig på et konkret prosjekt for å renovere ledninger som krysser under E6, har Bardu kommune valgt å inngå rammeavtale innen grøftefri rehabilitering. – Fornying av ledningsnettet gjennom NoDig koster en tredjedel av prisen sammenlignet med konvensjonell graving, og arbeidet går fort. Det er blant grunnene for NoDig-rammeavtalen Sindre Dahle i artikkelen Bardu begrunner NoDig-rammeavtale. Dahle er avdelingsleder for kommunalteknikk i Bardu, med ansvar for vann, vei, avløp, septiktank-tømming, renovasjon og gatelys. Men hva skal til for å ta i bruk NoDig? Erfarne foredragsholdere – Vi er opptatt av å gi ledningseierne verktøy som gjør at de kan stille de rette spørsmålene internt og til rådgivere, som kanskje ikke har gjort en god nok jobb i innledningsfasen til et prosjekt, beskriver Espen Killingmo. Han er kursansvarlig, jobber som prosjektdirektør i Sweco og har vært medarrangør av dette kurset flere ganger før. Kurset i NoDig-metoder arrangeres av SSTT i samarbeid med Norsk Vann, og gjennomføres på kunnskapssenteret i Sandvika 15-16. februar 2023. Her er flere kursdetaljer og lenke til påmeldingen. Med seg som kursholder har Espen Killingmo styrelederen i SSTT, Borghild Folkedal fra Asplan Viak. Øvrige foredragsholdere er ledningseiere og entreprenører, med erfaring fra grøftefrie tiltak. Kurset er utviklet for ledningseiere, rådgivere og entreprenører. Kompetanse i alle ledd  Deltakerne får grunnleggende kunnskap om NoDig, men også nyheter og aktuelle tips til hva en god beskrivelse bør inneholde. Foredragsholderne er folk med omfattende teoretisk og praktisk erfaring. – Du trenger ikke å ha master i dette for å delta. Samtidig egner kurset seg også for de som allerede kan noe. Vi gjennomfører dette som et lavterskeltilbud, hvor deltakerne får basiskunnskapen som gjør dem i stand til å stille de rette spørsmålene. Så er det rådgivernes og andre fagetaters oppgave å ta prosjekt videre. Det er de innledende spørsmålene, som ofte styrer kvalitet og økonomi, vi brenner for, forklarer Espen Killingmo. Betydelige summer å spare [caption id="attachment_10400" align="alignleft" width="300"]
Deltakere på et tidligere basiskurs i NoDig.[/caption] Deltakerne får også kunnskap som er viktig å ha når det kommer til oppfølging av utførelsen av NoDig-prosjekt, for eksempel i rollen som byggeleder. – Rent konkret handler dette om hva en bør se på når en er ute på NoDig-anlegg, spesielle faktorer som påvirker kvaliteten på de ferdige anleggene. Kurset inneholder også et annet tema mange ledningseiere er opptatt av, kumrehabilitering. Skal en utbedre en kum i ei gate i Oslo gjennom tradisjonell graving, kommer en ikke under 500 000 kroner. Derfor er grøftefri rehabilitering av kummer et viktig tema på kurset, forklarer den erfarne mannen. Jo mer kostbar overflaten er, jo mer er det å hente på NoDig. Et annet vesentlig tema innen NoDig teknologien, er det han kaller «godt nok-prinsippet». – Er det feil på ledningsnettet i villagatene på Majorstuen, skal det mye til før graving er riktigere enn rehabilitering. Om resultatet av rehabiliteringen ikke kan bli 100 prosent, om for eksempel ledningen ikke er trill rund etterpå, vil NoDig likevel være riktig samfunnsøkonomisk dersom ledningen holder i 60 – 80 år til, fremfor å rive opp trikkespor og gater, eksemplifiserer Espen Killingmo. I artikkelen fra Bardu begrunnes også grøftefri rehabilitering med at arbeidet går fortere og gir betydelig mindre ulemper for tredjepart, enn ved tradisjonell graving. NoDig kurset gjennomføres med praktiske gruppeoppgaver, hvor det arbeides med realistiske prosjekt. Deltakerne får trene på å velge metode og begrunne valgene sine. Denne delen av kurset ledes av entreprenørene, som deler sin kunnskap, og samtidig åpent deler både gode og dårlige erfaringer.