https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/05/TETTHETSKONTROLL-1.jpg

Kom med innspill til fagdagene 2016

avatarevuser
Oppdatert: 11 mai 2016
Rørinspeksjon Norges årsmøte og fagdager 2016 blir på Holmen Fjordhotell i Asker 24.-26.august. Dermed blir årsmøtet lagt til samme sted som i fjor, – et sted svært mange deltakere var godt fornøyd med. De enkelte faggruppene er nå i gang med i spikre sitt faglige program for de to dagene.  Alle RIN-medlemmer har muligheten til å komme med innspill til de ulike faggruppene. Her er det muligheter for å få belyst nettopp det du er opptatt av. Da er det fint om du kontakter gruppeleder for den enkelte faggruppe direkte, og så snart som mulig. Styret har også startet arbeidet med hovedprogrammet. Her vil det blant annet bli oppdatering av arbeidet med det nasjonale kompetansesenteret for ledningsteknologi i tilknytning til universitetsmiljøet på Ås i Akershus. Egen invitasjon vil bli sendt ut til utstillere i løpet av kort tid. Det er viktig å merke seg at utstillerområdet på Holmen er noe begrenset.  Programmet for fagdager og årsmøte vil foreligge før sommerferien. Vi vil også komme tilbake til muligheter for påmelding. For alle medlemmer i RIN som ønsker faglig oppdatering og hyggelige dager med godt sosialt fellesskap er det bare å merke av datoene for årsmøte og fagdager. Desinfisering og tetthetsprøving Gruppeleder Per Sigve Henriksen tlf 970 97 830  persigve@sogne-rorservice.no