https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/01/DSC_8024-2-–-Kopi-1.jpg

Knallsuksess for digitalt Hallingtreff

avatarevuser
Oppdatert: 26 januar 2021
Hele 97 prosent av deltakerne som har besvart evalueringen av årets digitale Hallingtreff var enten veldig fornøyd eller fornøyd med innhold og gjennomføring av treffet på nett, selv om mange savnet det sosiale fellesskapet som treffet er så kjent for i norsk og nordisk vannbransje. Det kommer fram av en spørreundersøkelse der representanter fra ulike selskaper og kommuner har levert inn sine svar etter treffet som ble arrangert digitalt for første gang i treffets 24 årige historie. Hallingplast AS, Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT, står som arrangør av treffet. Treffet samlet om lag 250 deltakere på plattformen Zoom. Innfridde faglige forventninger Et overveldende flertall var enten fornøyd eller svært fornøyd med at konferansen svarte til deltakernes faglige forventninger.Konferansen var delt inn i fire ulike bolker hvor hovedtemaene var informasjon om PE-materialets egenskaper, sjøledningsprosjekter, en bolk om tre ulike NoDig-temaer som kumrenovering, DieDraw og styrt boring i deponi. Det var også en bolk i regi av Rørinspeksjon Norge som tok for seg trykkprøving og uavhengig tredjepartskontroll. Disse bolkene fikk også en overveldende god mottakelse av de som har svart på undersøkelsen. -Programkomiteen er svært fornøyd med tilbakemeldingene og trekker også fram alle bidragsytere som skapte høy kvalitet og solid engasjement i faglige diskusjoner underveis i bolkene. Mange bidro til å skape stort faglig engasjement med spørsmål og svar i chatten. 100 prosent for programlederne Programlederne Martina B. Svedahl og Borghild T. Folkedal har fått mange positive tilbakemeldinger for måten de gjennomførte programmet på. Dette var to rådgivere fra Asplan Viak som hadde forberedt seg usedvanlig grundig. 100 prosent tilfredshet gir klar melding til arrangørene om hvem som bør lede 25 års jubileet 10.-12. januar 2022. Det ble høy score også på måten treffet var inndelt tidsmessig. Deltakerne mente «skoletimene og friminuttene» passet svært godt, og at én dags konferanse var passende lengde. Humørspreder og inspirator Hallingdølen Pål Knutsson Medhus er godt kjent som humørspreder og inspirator gjennom en rekke Hallingtreff. Denne gang dukket han opp som lokal rørlegger og besserwisser under navnet Peder Røyrvik, som underveis i treffet måtte innrømme at også han hadde noe å lære på et Hallingtreff. Tilbakemeldingene tyder på at skikkelsen slo svært godt an, og kanskje blir det ny deltakelse også for Peder på neste års Hallingtreff.. Der håper han å treffe folk ansikt til ansikt i den flotte Vestliahallen på Geilo. Både fysisk og digitalt neste år? Av de mer tekniske spørsmålene kom det også svært positive tilbakemeldinger, enten det gjaldt påmelding, oppfølging av arrangørene eller den digitale plattformen Zoom. Det store spørsmålet er dermed om digitalt treff kan erstatte det fysiske treffet.  Her ble det spurt om deltakerne ønsker et fysisk eller digitalt treff neste år, uavhengig av restriksjoner.  Et stort flertall svarte et klart ja på at de ønsker et fysisk treff, mens hver femte som svarte på undersøkelsen var også positive til en digital deltakelse. I kommentarfeltet var det imidlertid flere som mente at en kombinasjon av fysisk og digitalt kan være det optimale. Det tar lang tid å komme til Geilo fra de sørligste og nordligste delene av landet, og derfor vil arrangørene vurdere om en kombinasjon av fysisk og digitalt treff kan bli aktuelt for neste års 25-års jubileum, - om myndighetene tillater det.