https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/09/Klepp-BedreVann-kommune-RIN-1.jpg

Klepp: Årets bedreVANN kommune

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023

Norsk Vanns årskonferanse 2022: Alle myndighetskrav til vannforsyning er overholdt og ledningsfornyelsen er i tråd med behovet. Også på avløp overholder kommunen alle myndighetskrav og fornyer avløpsnettet i tråd med behovet, står det i begrunnelsen.

Klepp kommune, en mellomstor norsk kommune på Jæren med 20.163 innbyggere, ble tildelt utmerkelsen for Årets bedreVANN-kommune 2021 under Norsk Vanns årskonferanse 2022.

Tildelingen skyldes at Klepp gjennom målrettet arbeid i kommunen og i samarbeidet i IVAR IKS har oppnådd svært gode og bærekraftige VA-tjenester. I 2021 var denne kommunen den eneste av de 77 bedreVANN-kommunene som hadde full score på tjenestekvaliteten for både vann- og avløpstjenesten. Avløpsnettet har også god funksjon med lite driftsforstyrrelser, fremmedvann og overløpsutslipp.

Selvkost er blant de laveste både på vann og avløp, noe som gir lave VA-gebyrer for innbyggerne. Fra juryens begrunnelse står det videre at regionalt samarbeid om vannproduksjon og avløpsrensing gir stordriftsfordeler, som sammenlignbare kommuner ikke har.

Her finner du hele rapporten. 
Formålet med bedreVANN er produksjon av nasjonal og kommunal statistikk som grunnlag for forbedring av vannbransjens: • kvalitet på vann- og avløpstjenestene til abonnentene • kostnadseffektivitet og bærekraft • resultatutvikling og sammenligning for den deltakende kommune og selskap Deltakelse i bedreVANN 2021: 77 kommuner og 9 interkommunale vann- og avløpsselskap har vært deltakere i 2021, der 3,54 millioner innbyggere er tilknyttet VA-tjenestene. Dette er 78 % av de 4,57 millioner innbyggerne som er tilknyttet kommunalt nett i Norge.