https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/03/hoytrykk.jpg

Klart for nye operatørkurs

avatarevuser
Oppdatert: 23 mars 2018
Rørinspeksjon Norge i samarbeid med Norsk Vann inviterer til operatørkurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger og et operatørkurs i avløpsspyling av hovedledninger. Kursene arrangeres på hotell Park Inn på Gardermoen 7. og 8.mai, og påmeldingsfristen er 7.april. Det er satt av 25 plasser på hvert av kursene, så her gjelder det å være «kjapp på avtrekkeren», sier kurskoordinator Jonny Undersaker i Rørinspeksjon Norge. Som vanlig bestiller / betaler deltakerne selv eventuelle tilknytningsdøgn. Formål og innhold i rørinspeksjonskurset Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer (hovedledninger - kummer). Trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon iht. NORVAR-rapport 145/2005 har hovedfokus.  Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver, samordning med spyling / rengjøring og kommunale ledningskart. Målgruppe for kurset er: Operatører som utfører rørinspeksjon Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid. Noen av landets fremste aktører innen rørinspeksjon er forelesere på kurset. Kursdeltakerne vil møte kjente navn som Trond Alm, Reidar Kveine, Finn Jenssen, Gunnar Mosevoll, Arild Skjelstad, Erik Gløersen, Morten Trevland, Peer-Christian Nordby og Ståle Brodahl. Møteledere er Trond Alm fra Norva24 og Peer-Christian Nordby fra Olimb. Formål og innhold spylekurs avløp: Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykkspyling av trykkløse avløpsledninger.  Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart. Målgruppe for spylekurset er: Driftspersonell og driftsansvarlig i kommunene og hos andre ledningseiere. Private firma som utfører spyletjenester. Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid. Noen av landets fremste aktører innen høytrykkspyling er forelesere på kurset. Kursdeltakerne vil møte kjente navn som Kjetil Storlli, Trond Alm, Reidar Kveine, Finn Jenssen, Gunnar Mosevoll og  Arild Skjelstad. Møteledere er Trond Alm fra Norva24 og Kjetil Storli i Aquatools AS. Kursbevis og operatørbevis: Felles for begge kursene er at alle kursdeltakere får utstedt kursbevis.  Rørinspeksjonsoperatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i rørinspeksjon. Operatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i avløpsspyling. For ytterligere informasjon, program og påmelding se vedlegg: Invitasjon og påmelding til spylekurs mai 2018 Invitasjon og påmelding til operatørkurs rørinsp mai 2018