https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/09/hovseth.jpg

Ledige plasser på kurs 2 i lekkasjekontroll og trasèsøk

avatarevuser
Oppdatert: 31 oktober 2014
Første del av kurset hadde til hensikt å gi lekkasjesøkere dokumentert grunnkompetanse og derved sikre kvalitet på det arbeidet som skal utføres. Nå er det del to som gjelder, og da er det erfarne lekkasjesøkere som skal få videre kompetanse og dermed sikre bedre kvalitet på oppgavene. Deltakere får utstedt kursbevis, og de som har mer enn 12 måneder praksis vil få utstedt operatørbevis. Målgruppe for kurset er personell i stat, kommune og ledningseiere generelt, som drifter, kontrollerer og lekkasjesøker ledingsnettet. Kurset er også for andre som er VA-orientert i sin jobb. Det blir satt fokus på lekkasjesøkerens utfordringer i fremtiden, og hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Første dagen blir det aktiv lekkasjekontroll ved bruk av sms-lydloggere, videreføring i påvisning av rørtrasè, bruk av korrelator og flerkorrelerende lydloggere. På dag to av kurset blir det undervisning i grovsøk overvåkning og finsøk på lydsvakt materiale ved bruk av korrelator og hydrofoner. Det blir også en time med finsøk på vannledninger, varme- og kjølerør med hydrogenmetoden. Videre blir det finsøk på hovedledning og stikkledning ved bruk av luft ved marklytting. Kurset avsluttes med eksamensoppgaver med skriftlige besvarelser. Forelesere på kurset er Kristin Tyldum Kjøglum fra Oslo VAV, Hans Jørgen Haugen fra Ulefos Esco, Leif Bjørge Pedersen fra Seba nor, Jan Helge Høvset fra Esceland Electronics, Sven Arvo Valdor fra Norcunsult og Arnt Olav Holm fra Vestfold Vann IKS, sistnevnte er også møteleder disse to kursdagene. Påmeldingsfristen er egentlig gått ut, men RIN ønsker selvsagt å fylle opp ledige plasser. Kontakt derfor  Jonny Undersaker  på epost: jonny.undersaker@asplanviak.no Her har du komplett program og påmeldingsskjema: Invitasjon_LT-kurs_2_Nov_2014