https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/08/SOGNE-1997-nett.jpg

Klart for fag og fest i Stavern

avatarevuser
Oppdatert: 11 august 2014
Rørinspektører er dyktige på sosialt samvær samtidig som de har et sterkt fokus på sitt samfunnsoppdrag, nemlig å sørge for at vannbransjen holder tritt med utfordringene på et ledningsnett på minst 250.000 kilometer, sier leder Finn Jenssen rett før rørinspektørene samles. Jenssen har bestemt seg for å stille til gjenvalg. Han gikk inn i vervet som styreleder i Rørinspeksjon Norge (RIN), for seks år siden med et hovedmål å få et styrket fokus på norsk ledningsnett og et sterkt samarbeid med Norsk Vann. Nå ser det ut til at dette ønsket kan gå i oppfyllelse. Om han blir gjenvalgt som leder vil han også bli en viktig brikke i å revitalisere samarbeidet med både Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) og Norsk Vann. - Ledningsnettet vil stå for 90 prosent av investeringene i norsk vannbransje de neste årene, og da er det viktig at vi har et felles fokus på dette, sier Jenssen. Foreningen har totalt 104 bedrifter og kommuner i sitt medlemsregister. Et av jubileumsønskene er flere medlemmer, spesielt fra rådgiversiden og blant ledningseierne, det vil si kommuner og interkommunale vannverk. Årets samling starter med årsmøte for medlemmer i RIN onsdag 13.august, og lite tyder på at det blir dramatikk under jubileumsmøtet. I tillegg til konstituering skal årsmøte godkjenne årsmelding og regnskap, budsjett for inneværende og kommende år, inkludert medlemsavgift for 2014 og 2015. Valgkomiteen vil legge fram sin innstilling under årsmøtet når det gjelder valg av leder og styremedlemmer. Lederen og tre styremedlemmer er på valg denne gang. Rørinspeksjon i Norge -De første video-opptak innvendig i norske avløpsrør skjedde i begynnelsen av 1960-årene, forteller faglig sekretær i RIN gjennom mange år, Arve Hansen. -Svart-/hvitt-opptak, stort utstyr og variabel bilde-kvalitet er noe av karakteristikkene på datidens inspeksjon. I den første perioden ble det også eksperimentert med foto-apparat som ble trukket gjennom rørene med et bilde hvert 15. sekund. Etter hvert ble inspeksjon med videokamera den enerådende inspeksjonsformen. Allerede i 1972 gikk Oslo Vann- og Kloakkvesen til innkjøp av det første selvgående kamera i Norge, forteller Hansen, som har vært med på store deler av RIN-historien. Operatørene kommer I 1980-årene skjedde en eventyrlig utstyrsutvikling. Kommuner tok mer og mer i bruk rørinspeksjon. Etter hvert utviklet det seg både private og kommunale operatører. Behovet for et eget forum for denne spesielle faggruppen ble stadig større. I 1993 tok Steinar Nilo i den gang Oslo Vann og Kloakkvesen og Halvor Kiese i Intervision as initiativet til det vi i dag kjenner som «Rørinspeksjon – Norge», forteller Hansen. Foreningen ble formelt stiftet i Oslo 6.februar 1995, der sju kommuner og åtte private selskaper bidro i et spleiselag. Leder Finn Jenssen mener samarbeidet mellom ledningseiere og private aktører har vist seg å være veldig positivt. De private firmaene omfatter både utførende, utstyrsleverandører og rådgivere. RIN  har hatt ca. 1.000 deltakere på sine forskjellige kurs. Opplæringen har i alle år stått sentralt, og pr. i dag er det utstedt 668 operatørbevis; 400 innen rørinspeksjon, 212 i avløpsspyling og 56 i lekkasjesøking. Ledningsnettet trenger flere «hjelpere», men nå er det i hvert fall en solid gjeng spesialister over hele Norge, mener Jenssen. Jubileet markeres med historisk tilbakeblikk, ferjetur over til Citadelløya i Stavern der det både blir lokal historie, gode RIN-historier og litterære perler av H. Wildenvey. Her ute blir det også servert en lunsj fra havet. Kjentmannen Kåre Kristoffersen vil fortelle om øyas mangfold. Så er det lagt opp til oppvarming inne på «festningspuben» før festkomiteen med toastmaster Jens Kristiansen fra Søgne Rørinspeksjon i spissen, inviterer til jubileumsmiddag «med tilbehør», gode historier og taler. RIN-leder Finn Jenssen gleder seg over god oppslutning om årets fest-dager i Stavern, som avsluttes lørdag morgen med «veien videre».