https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/10/fagtreff-norsk-vann-2015-039-Kopi-1.jpg

Kjøper seg fri fra kontroll

avatarevuser
Oppdatert: 20 oktober 2015
Morten Trevland er en av landets mest erfarne rørinspektører og under Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen i dag var Trevland også tydelig på at ledningseierne har for lite fokus på kontroll av nettet. -Det holder sjelden å si at «dette har vi utført selv», så da er det i orden. Det viser seg at kommuner og interkommunale selskaper ikke er dyktigere enn andre aktører. Mortens Rørinspeksjon har i hovedsak Vestfold og Telemark som sitt arbeidsområde. Tredjepartskontroll Rørinspeksjon Norge har arbeidet med etablering av tredjepartskontroll i flere år men har ikke fått gjennomslag for dette blant ledningseirene. Heller ikke rådgivere har vært pådrivere for en tredjepartskontroll i norsk vannbransje.  Når RIN har satt fokus på dette er det først og fremst for å forlenge levetiden på rør og anlegg og også sikre lavere driftskostnader og dermed en bedre samfunnsøkonomi. Tilstandsrapport Mortens Rørinspeksjon har siden 2005 utarbeidet tilstandsrapporter for nyanlegg.  På 105.000 meter med rør som er kontrollert ble det registrert 977 feilobservasjoner. Det vil si et snitt på 108 meter ledning pr feil.  Snittpris pr feil er om lag 25.000 kroner. Dermed har entreprenører pådratt seg en merkostnad på 25 millioner kroner, ifølge Trevland. En tredel av feilene handler om for lavt fallnivå, men forskjøvne rør og dermed inn- og utlekking kommer også høyt på statistikken. Trevland mener det er viktig at feilfrekvensen nå reduseres. Har ikke tid til kontroll Det er eksempler på at enkelte vannverk ikke har tid til å vente på endelige vannprøver. -Dette er både uforsvarlig og svært beklagelig, og jeg syns det er provoserende. Det er ikke et sunnhetstegn at vi skal gå på akkord med kvaliteten, spesielt når det gjelder vannledninger, sier Trevland til VVS aktuelt. Trevland understreker imidlertid at de fleste aktørene i bransjen er seriøse. Til tross for dette har Vestfoldfirmaet Mortens Rørinspeksjon AS har flere eksempler på at entreprenører har tilbudt hans medarbeidere økonomisk kompensasjon for å godkjenne et anlegg uten inspeksjon.  At entreprenører forsøker å kjøpe seg fri fra kontroll er også provoserende, sier Trevland. -Det er alltid noen som prøver å jukse også i vannbransjen. Det er stor kreativitet, men den medfører også stor risiko. Vi må luke bort disse tilfellene, understeker han. Frivillig ordning Tredjepartskontroll er fortsatt en frivillig ordning, og det er mange aktører som ikke vet hva de faktisk godkjenner, hevdet Morten Trevland. Tredjepartskontroll er ment å være en sikker og objektiv kontroll. Selskaper som arbeider med dette må være seriøse. -Vi har ingen økonomisk vinning på å gjøre en dårlig jobb. Det betyr tvert imot et dårlig rykte i det lange løp. Kontrollen har også en framtidig verdi. Det blir en lengre levetid på ledningsnettet. Kostnader til drift og vedlikehold blir betydelig mindre, og det betyr totalt sett en bedre samfunnsøkonomi. Norsk Vann har en rørinspeksjonsmal av eldre dato og den vil trolig bli revidert i 2016. Trevland mener det er på høy tid med en felles VA-norm for kvalitetssikring av anlegg og rørnett. Han ønsker seg også flere kontrollører rundt om i landet. Alt for mange trekker ut kontrolloppgavene av et VA-prosjekt, mener Morten Trevland.