https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/05/20210511_141033-–-Kopi-1.jpg

Jakter på virus-parasitter og bakterier i drikkevannet

avatarevuser
Oppdatert: 11 mai 2021
Hva finnes av virus parasitter og bakterier i drikkevannet? Spørsmålet kommer fra RIN-inspektør Trond Havnnes i Høytrykksvakta AS i Tromsø. Nå håper han få gode innspill fra sine kolleger i Rørinspeksjon Norge. Mange kommuner vil bare ha sjekket indikatorbakterier som e-coli, coliformebakterier og kimtall, mens andre som her i Tromsø har i tillegg clostridiumperfringens og intestinale enterokokker. Dette fordi de to siste overlever lengere enn de øvrige, forklarer Havnnes som ønsker å gå så dypt inn i denne problematikken som mulig. -Alle disse er indikatorbakterier som viser fekal forurensning. Forskere ved NIBIO har utviklet en metode som avdekker om kilden for fekal (avføring) forurensning i vann stammer fra mennesker eller ulike dyr. På Nibio sine nettsider står dette omtalt. NIBIO har utviklet en DNA-basert metode som kan identifisere hva slags forurensningskilde det er snakk om. Metoden består i all hovedsak av tre steg, der det første dreier seg om påvisning av E. coli og koliforme bakterier i vann. Tarmbakterien E. coli er nemlig en sikker indikator på at forurensningen faktisk skyldes avføring. I neste steg benyttes DNA-tester av vertsspesifikke genetiske markører som gjør det mulig å skille mellom ulike dyregrupper. Til slutt blir det utviklet en såkalt bidragsprofil som viser fra hvilke dyr fekal forurensningen i en vannkilde stammer fra, og i hvor stor grad.  Du kan lese mer her: https://www.nibio.no/tema/miljo/kildesporing-av-fekal-forurensing-i-vann Hvis e-coli og coliformebakterier ikke er påvist i vannprøven, kan det fortsatt være clostridium og intestinale. På Folkehelseinstituttets nettsider er det mye informasjon å hente. Drikkevannsforskriften oppgir hvilke mikrobiologiske parametere det skal analyseres for. Forskriften skiller mellom grenseverdier og tiltaksgrenser. Ved overskridelse av en grenseverdi skal tiltak iverksettes umiddelbart, mens ved overskridelse av en tiltaksgrense skal årsaken undersøkes, og det skal vurderes om avviket utgjør en helsefare. Mikrobiologiske analyser av drikkevann skal tas med tanke på forekomst av E. coli, intestinale enterokokker koliforme bakterier, Clostridium perfringens og kimtall, som alle er såkalte indikatororganismer. Du kan lese mer her: https://www.fhi.no/ml/drikkevann/nasjonal-vannvakt/Hva-forteller-mikrobiologiske-drikkevannsanalyser/ -I tabellen du kan laste ned ser dere det jeg har funnet ut som kan være i drikkevann. Det er mange tomme rubrikker i tabellen min som jeg vil ha tettet, spesielt det som ikke virker, sier Havnnes, som håper på gode bidrag fra andre vanneksperter i bransjen. Hva innaktiverer hva i drikkevann