https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/12/rorinspeksjon.jpg

Ja til revisjon av rørinspeksjonsmanualen

avatarevuser
Oppdatert: 29 januar 2016
Prosjektet skal gjennomføres i 2016, og har en kostnadsramme på 1,1 millioner kroner. Norsk Vann bidrar med 900.000 kroner og RIN bidrar med 200.000 kroner. Revisjon av rapport 145 og 129 har vært ønsket lenge siden disse er svært sentrale ved rørinspeksjon. Nøyaktig og riktig klassifisering av feil er viktig for vurdering av tiltak og behov for rehabilitering av ledningsnettet, heter det i styrevedtaket fra Norsk Vann. Rapport 145 ble utgitt i 2005, og bygget på et felles nordisk prosjekt. Bakgrunnen for det nordiske samarbeidet var å få til felles beskrivelser og rapportering, som nasjonale bilag, og som bygget på europastandarden NS-EN 13508-2. Erfaringene fra bruk av inspeksjonsmanualen de 10 årene den har vært i bruk tilsier at det nå er behov for en grundig revisjon. Rørinspeksjon Norge (RIN), som ba om revisjonen, har kommet med noen eksempler på revisjonsbehov. Det er i dag for dårlig mulighet for rapportering av nyanlegg, så det er behov for en omarbeiding for å ivareta både nye og gamle anlegg. Det bør også inkluderes ledninger som er rehabilitert, særlig når det gjelder strømpeprodukter. Flere observasjonstyper og forbedrede graderinger av feil på strømperenoverte ledninger bør utarbeides. Deformasjon «DF» må også kunne rapporteres for stive rør (betong/glasserte leirrør). Spesielt er dette viktig for å vurdere muligheten for etterfølgende strømperenovering. Dette er to av punktene i rapportsøknaden. Fallmålinger er også et viktig punkt. På ledningsnettet utføres i dag ofte i tilknytning til ordinær rørinspeksjon. Nøyaktigheten på denne type fallmålinger er ofte ikke god nok, og kan anses som en indikasjon. Det skal utarbeides én kravspesifikasjon for måling av nøyaktig fall, og én beskrivelse for indikasjon på fall. Nøyaktig fallmåling er et viktig hjelpemiddel ved kontroll av nyanlegg. Organisering/deltagere Prosjektet skal styres av en styringsgruppe med 4 representanter fra Norsk Vanns medlemmer, som er oppnevnt av Norsk Vanns Vannkomité og Avløpskomité. I styringsgruppen skal det også sitte representanter fra Rørinspeksjon Norge (RIN). For eventuelle tester avklares det underveis i prosjektet hvem som bør delta og bidra. Eventuelle arbeidsmøter ut over dette vil avhenge av økonomi og hensiktsmessig fremdrift, og avtales eventuelt spesielt. Styringsgruppen vil foreslå deltakere i en referansegruppe. Referansegruppen blir invitert til workshopen og til å gi innspill til rapporten. Norsk Vanns sekretariat vil ivareta prosjektadministrasjon, trykking og markedsføring. RINs medlemmer vil få anledning til å laste ned den nye rapporten kostnadsfritt.