https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/03/digital-moteplass-1.png

Inviterer til uformell digital møteplass for vannbransjen

avatarevuser
Oppdatert: 25 mars 2021
Når de sosiale møteplassene med faglig påfyll er blitt borte vil Rørinspeksjon Norge (RIN) og den norske arbeidsgruppa i Scandianvian Society for Trenchless Technolgy (SSTT) invitere til en uformell digital møteplass. Det bekrefter faglig sekretær i RIN, Martina B. Svedahl og leder for den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal.  Det første digitale treff vil etter planen avholdes via TEAMS fredag 30. april. -Treffet er tenkt som en uformell samling der vi kan utveksle erfaringer og oppdatere hverandre på temaer som kan bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i bransjen. Derfor oppfordrer vi våre medlemmer både i SSTT og RIN til å komme med innspill til aktuelle temaer, sier Martina og Borghild. Treffet planlegges å være åpent for alle interesserte og uten deltakeravgift. Navnekonkurranse De to programlederne oppfordrer også sine medlemmer til å komme med et navneforslag på det digitale treffet.  Forslag kan sendes inn på epost til post@rin-norge.no. Vannbransjen er full av kreative personligheter og blant de første navneforslagene som allerede er kommet inn kan nevnes Halv to kaffen, Ukeslutt fra vannbransjen, Fredags-hilsen og Vannhullet. Martina B. Svedahl elsker konkurranser og lover også premie i forbindelse med kåringen av det styret i SSTT og RIN mener er det beste navnet. Treff én gang i måneden Etter hvert som forslag på temaer kommer inn vil Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl ta på seg ansvaret med å sette opp agenda og de vil også ta rollen som møteledere under treffene. De lover at dette blir treff uten omfattende power-point presentasjoner men heller direkte dialog, gjerne ispedd noen bilder fra ulike prosjekter. Et eksempel kan være et nylig avsluttet prosjekt der byggherre, rådgiver, entreprenør og sluttkontrollør presenterer sin side av prosjektet, etterfulgt av åpen mikrofon og felles diskusjon. Møtelederne håper at bl.a. rådgivere, produsenter, leverandører, entreprenører og grossister vil delta på treffene, som i første omgang er tenkt én gang i måneden med en varighet på inntil 45 minutter.