https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/02/hoytrykk.jpg

Inviterer til spylekurs for hovedledninger

avatarevuser
Oppdatert: 13 februar 2017
Rørinspeksjon-Norge (RIN) inviterer igjen til spylekurs for hovedledninger. Kurset arrangeres 9.-10.mars på Garder kurs- og konferansesenter på Gardermoen. Kurset arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA. Det har vært stor interesse for dette kurset, og her gjelder førstemann til mølla, opplyser Jonny Undersaker i RINs sekretæriat. Påmeldingsfristen er allerede 20.februar. Formål og innhold i kurset: Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykkspyling av trykkløse avløpsledninger.  Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart. Målgruppe for kurset er:
  • Driftspersonell og driftsansvarlig i kommunene og hos andre ledningseiere.
  • Private firma som utfører spyletjenester.
  • Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse ifm planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid.
Kursbevis og operatørbevis: Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis.  Operatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i avløpsspyling. Foredragsholdere under kurset blir Finn Jenssen, Gunnar Mosevoll, Frode Sandøy, Kjetil Storli og Trond Alm. Blant programpostene finner vi generell informasjon om RIN, om avløpsnettet i Norge og tilstandsvurderin av avløpsledninger. Det blir egen sesjon om spylingens plass i driften av avløpsnettet. Videre blir det en innføring i kommunale lednignskart og viktigheten av HMS. Det blir også en egen sesjon som omhandler strømningsteknisk grunnlag. Kursdag nr 2 tar for seg økonomi og bruk av riktig verktøy før deltakerne får en innføring i praktisk spyling. Det blir et sterkt fokus på trykk og vannmengde, og en sesjon med videoeksemppler der det er gjennomgang av aktuelle situasjoner, driftsproblemer, framgangsmøter og løsninger. Her er det også satt av tid til operatørers egne erfaringer før kurset avsluttes med en eksamen og oppsummering. Her er hele programmet og skjema for påmelding:Invitasjon og påmelding til spylekurs mars 2017