https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/05/EPC_overview-1.jpg

Inviterer til internasjonalt VA-anlegg

avatarevuser
Oppdatert: 23 mai 2014
Senteret heter European Pipeline Center og ligger rett utenfor Klagenfurt i Østerrike. Administrerende direktør Marko Taferner i MTA Messtechnik GmbH er også leder for dette senteret. Han sier til RIN på Nett at han svært gjerne organiserer et besøk av norske rørinspektører. Trolig blir dette et av temaene som RIN-styret vil drøfte med Taferner når han kommer til årsmøtet og fagdagene i Stavern 13.-15.august. Bedre kvalitet RIN har sett behovet for å styrke det praktiske arbeidet i grøfta, og norske kommuner som ledningseiere har også vært opptatt av at kvaliteten på den praktiske utførelsen må bli bedre. Det har vært alt for mange feil og mangler på nyanlegg, og dette kan bedres gjennom et nasjonalt øvingsanlegg. Sande kommune i Vestfold sa seg villig til å være vertskommune, og det har også vært konkrete planer om et øvingsområde tilknyttet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. For liten interesse Av 108 kommuner som har fikk invitasjon til å bli med på realisering av et nasjonalt demo-anlegg for vann og avløpssektoren, var det kun tre kommuner som svarte positivt.  Et anlegg av denne typen er kostnadsberegnet til om lag 2 millioner kroner men RIN-leder Finn Jenssen har ikke gitt opp tanken om å etablere et øvingsfelt for VA-relaterte prosjekter. Velkommen til Østerrike I mellomtiden kan det dermed bli en studietur og kanskje også øvingsopphold for norske rørinpektører. European Pipeline Center er et anlegg med 2500 meter med rørledninger , hvorav ca 1500 meter drikkevannsrør av alle standard diametere. Her er det også  forskningsanlegg for en rekke ulike materialer. Det legges stor vekt på forskning og utvikling innen lekkasjer, brudd og blokkeringer i rør.  Tema som ringstivhet og ulike rørs egenskaper står også sterkt. -Flere europeiske eksportrettede produsenter og tjenesteleverandører er med som partnere i anlegget, og vi har satt seg som mål å kombinere vår ekspertise for å fremme felles forskning. Da kan vi sammen øke innsatsen innen produktutvikling og forsterke programorientert kunnskap , sier Marko Taferner. [caption id="attachment_2685" align="alignright" width="300"]
Marko Taferner ønsker norske rørinspektører velkommen til det europeiske øvingssenteret for vannbransjen.
Marko Taferner ønsker norske rørinspektører velkommen til det europeiske øvingssenteret for vannbransjen.[/caption] Stort og moderne Senteret ble åpnet i juli 2006, med moderne utstyr og fasiliteter til å holde konferanser og møter, samt kurs med spesialisert infrastruktur for tester og forskningsprosjekter. Hovedkursene er innen vannforsyning, rørinspeksjon og avløpshåndtering. Praktisk arbeid i grøfta er også en viktig del av undervisningen ved senteret. Forskjellige grunnforhold i senteret sikrer at operasjonene i felt blir realistiske, understreker Taferner. Han mener kursavgiftene er meget rimelige, fordi det er så mange bedrifter som bidrar økonomisk til sentret. Alle er velkommen enten man er partner eller medlem, som en profesjonell forening, utdanningsinstitusjon eller en kommune.