https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/10/bilde-konferanse-1.jpeg

Inviterer til beredskapskonferanse

avatarevuser
Oppdatert: 07 oktober 2021
Norsk Vann inviterer, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og VA-yngre, til en nasjonal vannberedskapskonferanse. Det sentrale spørsmålet er hvor bransjen står vi i dag og hva som er hovedutfordringene innen beredskap og krisehåndtering. Dette vil Kjetil Furuberg, avdelingsleder i Norsk Vann, ta for seg under innledningen av konferansen. I omtalen av konferansen sier Furuberg at beredskap innen vann- og avløpssektoren er tett knyttet til annen beredskap i kommunen og regionen. Samhandling og øving er helt avgjørende for å kunne håndtere hendelser. Det vil gjelde alt fra nødvannssamarbeid til krisekommunikasjon ut mot innbyggere. Øving på hendelseshåndtering og gode systemer for samhandling er sentrale brikker for å få dette til å fungere. Konferansen arrangeres 27.–28. oktober, og har som formål å rette søkelys på vann og avløp som en av de mest kritiske samfunnsfunksjonene. Påmelding og program finner du på va-kompetanse.no. Påmeldingsfristen er fredag 22.10. Konferansen avholdes fysisk på Gardermoen, siden vi ønsker at deltagerne skal få anledning til å bli kjent med hverandre og knytte nye kontakter, sier Furuberg. Konferansen vil legge til rette for erfaringsformidling og nettverksbygging, samt bidra til å øke kompetansen innenfor beredskap og krisehåndtering i bransjen. Vi ønsker også å bygge videre på arbeidet med å styrke beredskapen innen vann- og avløpssektoren med utgangspunkt i fagmiljøet tilknyttet studiet i vannberedskap ved HINN, sier han videre. Mer informasjon finner du her: https://va-kompetanse.no/konferanse/vannberedskapskonferansen-2021/