https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/09/Private-avlopsledninger.png

Invitasjon til operatørkurs private avløpsledninger

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 28 september 2023

For første gang inviterer RIN til kurs på Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås. Velkommen til operatørkurs private avløpsledninger: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg.

Kurset gjennomføres i dagene 21. – 22. november 2023 på Vannsenteret, som åpner nå i høst. Det er plass til 15 deltakere, så her gjelder det å melde seg på kjapt. Eventuell overnatting vil være på Thon Hotels i Ski, inkludert transport tur/retur Vannsenteret på Ås om ønskelig.

Påmeldingsfrist 21. oktober 2023.

Gå hit for full kursinformasjon og påmeldingsskjema.

Målgrupper for dette RIN-kurset er:

  • Operatører som arbeider med kvalitetskontroll av private vann-/avløpsledninger.
  • Borettslag, boligsameier og andre private ledningseiere.
  • Kommunale saksbehandlere for private stikkledninger.
  • VVS- og VA-rådgivere.
  • Rørleggere og entreprenører.
  • Representanter for forsikring og taksering.

Dette lærer du

Forundersøkelser og tilstandskontroll er hovedtema i dette kurset.
Rørinspeksjon med videokamera er den beste metoden for innsyn i selvfallsledninger. Det som avdekkes skal rapporteres etter et standardkrav. Under kurset blir aktuelle observasjoner gjennomgått, og deltakerne får innføring i rapporteringshåndbok T-25, som er oversatt fra den svenske utgaven.

Normalt spyles avløpsledningene før rørinspeksjonen foretas. Spyling av innvendige avløpssystem er en stor utfordring, og erfarne spyle-operatører deler sin kunnskap på kurset. Det er vanskeligere å få tilsvarende tilstandsvurdering av vannledningene.

I kurset gjennomgås de mest brukte metodene for trasésøk, deltakerne får med seg gode tips fra erfarne operatører.

Kurset inkluderer også en kort orientering om aktuelle metoder for ledningsfornyelse av rør, med minimale, bygningsmessige inngrep. Dette har blitt et stort marked i Norge. Spesielt nevnes strømperenovering av selvfallsledninger.

Gå hit for full kursinformasjon og påmeldingsskjema.