https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/05/IMG_0422_redigert-–-Kopi-1.jpg

Innva AS kjøpt opp av AxFlow AS

avatarevuser
Oppdatert: 03 mai 2019
AxFlow AS har med virkning fra 29. april kjøpt samtlige aksjer i Innva AS. Innva, etablert i 2014 og lokalisert på Skui i Bærum kommune, har siden etableringen posisjonert seg som en betydelig leverandør av ventiler og ventilløsninger til vann- og avløpsmarkedet i Norge. Det er selskapene som opplyser dette i en felles pressemelding. I alle år siden etableringen har Innva vist en solid vekst. Grunnlaget har vært samarbeidet med den østerrikske ventilprodusenten Hawle i kombinasjon med lokal teknisk kompetanse og selskapets servicenivå. Innva vil etter oppkjøpet fortsette å arbeide i markedet som før som et selvstendig selskap, med sin egen logo og med kontor i sine nåværende lokaler på Skui. AxFlow vil styrke seg -Oppkjøpet av Innva AS er et svært viktig bidrag til AxFlow-gruppens ønske om å gå sterkere inn i ventilmarkedet, enten det er mot kommunalt vann og avløp eller mot industri/offshore-segmentet, sier AxFlows konsernsjef Ole Weiner i forbindelse med oppkjøpet. AxFlow i Norge har i mange år vært en ledende leverandør av komplette pumpestasjoner, pumper, prosessinstrumentering og enkelte ventiltyper til både vann og avløp og industri/offshore--markedet. -Innvas produkter og tekniske kompetanse passer svært godt sammen med vår egen, uttaler administrerende direktør I AxFlow AS, Gunnar Ødegård. -For oss i AxFlow har det vært en forutsetning for oppkjøpet at vi kan bygge videre på Innvas positive bedriftskultur og vi er sikre på at det blir en spennende ferd videre, legger han til. Spennende synergier Daglig leder i Innva AS, Hans Erik Maastad, mener den nye eierstrukturen med  AxFlow vil vi kunne utløse spennende synergier faglig og ikke minst ved at selskapene sammen kan tilby et mer omfattende service-konsept både når det gjelder mannskap og geografisk tilstedeværelse i Norge.