https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/06/DSC_5644-1.jpg

Innspill til vannsenteret i Ukeslutt i september

avatarevuser
Oppdatert: 26 august 2021
Det blir endring i programmet for kommende UKESLUTT24.september med RIN og SSTT. Presentasjon av et NoDig-prosjekt skyves ut til fordel for innspill til hvilke aktiviteter og tilbud som bør etableres ved det nye vannsenteret på Ås. Vannsenteret har satt ned ei prosjekteringsgruppe med representanter fra sentrale fag- og brukermiljøer som har fått i oppdrag å utarbeide plan for testfeltet som viser hvilke elementer som inngår og hvilke aktiviteter som skal utføres.  Her er det gjennomført flere utredninger i det innledende arbeidet i forbindelse med etablering av senteret. Gruppa består av Reidar Kveine, som her skal representere RIN og SSTT sine interesser. Videre Arnt Olav Holm, tidl. Vestfold Vann, Lars Edvard Stange, Oslo VAV, Vegard Nilsen, Vann og miljøteknikk, REALTEK og NMBU, Ivan Rosenborg, KROHNE, og Hendrik Panman, Kjeldaas. Einar Melheim blir sekretær for gruppa.  Det planlegges også å etablere ei referansegruppe for støtte, veiledning og forankring. Arbeidet i prosjekteringsgruppa vil pågå i perioden september – desember 2021 -Treffet har vist seg å være en uformell samling der bransjen kan utveksle erfaringer og oppdatere hverandre på temaer som kan bidra til å øke kompetansen og kvaliteten. Derfor er medlemmer både i SSTT og RIN velkommen til å komme med innspill til aktuelle temaer. Treffet er åpent for alle interesserte og uten deltakeravgift. Link til neste Ukeslutt er her: Ukeslutt med RIN og SSTT 24.09.2021 klokka 1330, Her er det bare å kopiere inn i din egen kalender og delta dersom du har anledning.