https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/02/vannbransjens-innovasjonskonferanse-2017-1-1.jpg

Innovasjonskonferanse med jakt på lekkasjer

avatarevuser
Oppdatert: 27 februar 2017
Oslo og Tromsø kommuner har tatt initiativ til en egen workshop om deteksjon av lekkasjer ved rørinspeksjon. Målet med prosjektet er å finne lekkasjer på vannledningsnettet samtidig som avløpsnettet filmes.   Her har RIN-medlemmer muligheten for å diskutere et spennende faglig tema, og dette skjer på Vannbransjens Innovasjonskonferanse i Miljødirektoratets lokaler i Oslo den 7.mars. Frist for påmelding er allerede 2.mars. All relevant informasjon finner du på http://vanninnovasjon.no/ Vinn-vinn Mange avløpsledninger filmes inni for å finne ut av tilstanden. Ved også å ha utstyr for å lytte etter lekkasjer på nærliggende vannledninger får man dobbelt opp, både en tilstandskartlegging av avløpsledningen og en deteksjon av lekkasje på vannledningen. Dette vil bli en vinn-vinn situasjon der man har en betalingsvillig aktør, men mest av alt vil tiltaket antagelig være en betydelig milepæl i arbeidet med å redusere vanntapet på vannledningsnettet. Kanskje det største enkelttiltaket må mange tiår? Det er også et betydelig marked utenlands som har stor interesse for dette der kostnadene med vanntap er mye større, mener Jan Stenersen i Tromsø kommune. Han er leder av plan og utbygging i Tromsø kommune og er blant de mest aktive vannbransjemenn i Norge. [caption id="attachment_4823" align="alignright" width="300"] RIN-leder Peer-Christian Nordby og lekkasjesøker Arnt Olav Holm kan få nye ideer under Vannbransjens Innovasjonskonferanse 2017.[/caption] Bakgrunnen I omtalen av work-shopen heter det blant annet: Vannbransjen i Norge har ikke alltid fokus på vannlekkasjer som noe akutt problem, men likevel viser KOSTRA-tall at gjennomsnittlig vanntap i norske kommuner ligger rundt 30 %. Her ligger Norge på toppen av listen i Europa. Sett i et bærekraft perspektiv er dette ikke bra. Mange kommuner har i mange år hatt lekkasjesøk høyt på agendaen, men man kan stille spørsmål på om for hver lekkasje som man finner så oppstår det en ny en pga. aldrende ledningsnett. Det bør derfor ses på andre metoder, særlig metoder som kan benyttes i sammenheng med oppgaver man allerede utfører i dag. Tidkrevende arbeid Et tankekors i den sammenheng er at man ved lytting av lekkasjer i dag kan høre en vannlekkasje fra overflaten og 2-3 m ned i bakken. Den som lytter etter lekkasjen vil samtidig ofte ha veistøy i bakgrunnen som vanskeliggjør denne oppgaven. Dette er tidskrevende arbeid og det er begrenset antall km som lyttes opp i Norge pr. år. Behov/beskrivelse av utfordringen: Men hva annet kan man gjøre. Jo, sett i forhold til tradisjonell lytting etter vannlekkasjer filmer vi betydelig flere km med avløpsledninger – kanskje rundt 10 ganger lengre strekninger. Der nede i avløpsledningen er man samtidig ikke 2-3 m fra vannledning, men mer sannsynlig 20-30 cm fra denne. Det er begrenset med støy, mesteparten fra vann som skvulper i avløpsledningen. Hva om man kunne montere en mikrofon på filmtraktor og lytte etter vannlekkasjer mens man filmer avløpsledningen. Her trenger man ikke planlegge mere, utstyret kan tilpasses, eksisterende programvare som benyttes for filming kan antagelig utvides/utvikles. Det som trengs er kunnskap om lydprofiler (dette finnes også i noen fagmiljø) samt koordinering av eksisterende aktører. Sluttbrukere som står bak: Tromsø kommune og Oslo kommune, Kontaktperson: Jan Stenersen, Tromsø kommune