https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/05/RIN-Ledningsnett-Vannsenteret.jpg

Innhold i ledningsnettet på Vannsenteret

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 19 juni 2023

Et konkret og formålstjenlig test- og demonstrasjonsfelt, for opplæring under reelle forhold, har vært RINs store ønske i «alle» år. For en tid siden etterlyste Nasjonalt senter for vanninfrastruktur rør med lekkasje i.

I disse dager opparbeides byggetrinn 1 av trenings- og testfeltet, rigget for opplæring og uttesting knyttet til driftsoppgaver på ledningsnettet. Vanninfrastrukturen består av materialer, produkter og løsninger som representerer hverdagen for de som jobber i bransjen.

Sjur Tveite, som er daglig leder for senteret, og Trond Alm fra Tubus, som er godt kjent i RIN-sammenheng og for tiden innleid som byggeleder, presenterte siste nytt fra byggegropen under fagtreffet etter RINs digitale årsmøte i april. Artikkelen bygger på presentasjonen deres.

Rigges for RINs behov

I første omgang etableres trenings- og testfeltet for arbeid knyttet til trykktesting, trykkprøving, boring, pluggkjøring og ikke minst lekkasjesøking.

– RINs behov ligger høyt på lista. Det er ikke tilfeldig, og det var også der tanken om Vannsenteret opprinnelig startet, beskrev Sjur Tveite under presentasjonen.

Senere vil anlegget videreutvikles for grøfte og gravearbeider, med grøftekasse for demonstrasjon av omfyllingsmasser, med mer, samt eget NoDig-område med muligheter for å øve på ulike operasjoner.

https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/05/Presentasjon-status-Vannsenteret-april-2023.jpg

Grovt skissert

V1 er en sentral firkantkum levert av Oslo VAV, over denne kommer et driftsbygg. I firkantkummen monteres diverse ventilkryss, der kommer også vannledningen fra Ås kommune inn. Kommunen har vært bidragsyter til å sette ned BK1, den første kummen. Oslo VAV har gravd ut og lagt ned en kulvert. Strekket fra V1 til V7 samt V3 -V4 er beregnet for innvendig lekkasjelytting, med mer. Det er bygget inn lekkasjer, der vannet fra disse evakueres til overvannsrør DN 250 og DN 200.

I feltet er det en rekke kummer, levert av ulike leverandører. V2 og V3 er to sentrale kummer.  V2 er en 3000 mm kum med to ventilkryss, hvor det blir muligheter for diverse aktiviteter. Der er det også planer å lage en gjennomsiktig kuppel over, av pedagogiske hensyn, for å kunne se det som foregår i kummen.

En PE 250 og en 150 støpejernsledning går opp fra kulverten fra V1, så kommer en 160 PVC vannledning fra V7 til V6 og V4.

Feltet fra V4, mot V5 og videre sørover er beregnet for marklytting, og det vil bli lagt ned rør fra alle de mest brukte materialene. Lekkasjevannet derfra evakueres ut i en 200-betongledning, som går ned til en forsenkning og fordrøyning. Feltet instrumenteres også, for å registrere data for trykk, mengder og eventuelt temperatur.

Foreløpig aktivitetsplan

Aktivitetene ved senteret vil i stor grad baseres på praktisk opplæring og erfaringsutveksling.

Etter planen vil etableringen av ledningsnettet med kummer i byggetrinn 1 være ferdig i løpet av sommeren. Utomhusarbeidene skal etter planen avsluttes i august – september. Da skal også driftsbygget ferdigstilles.

I andre halvår 2023, og i 2024 blir det rigget for:

  • kurs knyttet til lekkasjelytting, rørinspeksjon, trykkprøving med mer.
  • driftsoperatørkurs
  • innføringskurs for nyansatte i bransjen
  • kurs i nyanlegg, prosjektledelse og byggeledelse
  • demonstrasjoner med leverandører
  • senteret som en arena for elever og lærere i VGS og høyere utdanning