https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/10/Bilde_vannkran-1-1.jpg

Innbyggerne er fornøyde med vann- og avløpstjenestene

avatarevuser
Oppdatert: 04 mars 2020
Nordmenn flest er fornøyd med vann- og avløpstjenestene rundt om i landet. Ni av ti liker det de får av sine kommuner. Men de aner ikke hva de betaler for det, og tilliten er på vei nedover. Landets innbyggere er godt fornøyd med vann- og avløpstjenestene kommunene leverer. Det framgår av en landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Norsk Vann. Spørsmål: "i hvilken grad er du fornøyd med vann- og avløpstjenestene du mottar?" Her svarer faktisk 91 prosent av nordmenn at de er ganske eller svært godt fornøyd.

Gode tall

[caption id="attachment_7230" align="alignnone" width="640"]
Thomas Breen, Norsk Vann.[/caption] – Det er jo fantastisk gode tall på en primærtjeneste levert av kommunene! Det er et godt utgangspunkt for videre utvikling av tjenestene, sier direktør Thomas Breen i Norsk Vann i en pressemelding. Men han benytter pressemeldingen også til å minne om at det må investeres betydelig mer i årene som kommer for å fortsatt kunne levere trygt og godt drikkevann og ha en forsvarlig håndtering av avløpsvann. Breen mener at det derfor er viktig at staten, kommunene og bransjen nå får på plass de nødvendige tiltakene.

Vet ikke hva de betaler

Vann- og avløpstjenestene er finansiert gjennom selvkost. Det vil si at husstandene betaler gebyr til kommunen for hva det faktisk koster å drifte tjenesten. I spørreundersøkelsen svarer 67 prosent at de ikke vet hva de betaler for tjenesten som leveres. Kommunene og husholdningene står overfor et stort investeringsbehov i årene som kommer. Nærmere 300 milliarder kroner, faktisk. For å nå dette må det jobbes både med planer for utbygging og etterslep, og investering i teknologi som gjør at kostnadene blir lavere og fremdriften fortsatt holdes. Vannbransjen er sammen med regjeringen i gang med utvikling av et teknologiprogram for vannbransjen og i 2021 åpner et planlagt nasjonalt senter for vanninfrastruktur i tilknytning til NMBU på Ås.

Lettere og rimeligere

– En satsing på teknologiutvikling vil gjøre jobben for kommunene lettere. Samtidig vil regningen til husstandene bli rimeligere, sier Thomas Breen. 84 prosent av innbyggerne har tillit til at kommunen eller vannverket de sogner til leverer trygt drikkevann. Til sammenligning svarte 91 prosent ja på det samme for ett år siden. Norsk Vann-sjefen påpeker at bransjen kontinuerlig må jobbe med å levere gode tjenester for å holde på innbyggernes tillit. – Tilliten til at norske kommuner og vannverk leverer trygt og godt drikkevann til befolkningen og næringslivet er høy. Vi ser en liten nedgang det siste året. Det antar jeg kan skyldes saken på Askøy i fjor sommer, sier Breen. Innbyggerne ble også spurt om hvor mye flaskevann husstanden kjøper.
  • Kjøper ikke flaskevann: 65 prosent
  • Kjøper inntil 1 liter flaskevann pr uke: 20 prosent
  • Drakk vann fra springen i går: 90 prosent
– Dette viser at norske innbyggere i det vesentlige bruker kranvannet som drikkevann, og at det kjøpes relativt lite flaskevann i butikken, sier Norsk Vann i pressemeldingen.