Info-møte om VA-senteret på Ås

Arbeidet med Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløps infrastruktur er nå kommet så langt at interimsstyret inviterer til et informasjonsmøte 22.juni. Møtet avholdes på NMBU Vitenparken på Ås kl. 10.00-14.00. Prosjektet bør være vel kjent for VA-miljøet i Norge. Senteret etableres for demonstrasjon, undervisning og testing innen ledningsteknologi for VA-sektoren. Her handler det både om kompetanseheving, forskning og utvikling og informasjonsmøtet er beregnet på de ulike aktørene i vannbransjens verdikjede. Stortinget bevilget i revidert nasjonalbudsjett i fjor 2,5 mill. kroner til senteret over kunnskapsdepartementets budsjet. Dette beløpet var ment som et tilskudd til oppstartsaktivitet. Styringsgruppen for prosjektet besluttet i siste møte å etablere et interimstyre som får ansvaret for å gjennomføre viktige aktiviteter når prosjektet nå går inn i en mer operativ fase de neste månedene. Det arbeides nå med finansieringsalternativer for selve utbyggingen samt en organisasjons- og eiermodell basert på en foreløpig prosjektering hvor det legges til rette for en trinnvis utbygging. Interimsstyret ledes av Sigurd Grande fra Oslo kommune, og består av Yngve Wold fra Norsk Vann, Peer-Christian Nordby fra RIN, Live Johannessen fra Drammen kommune og Bjarne Haugland fra VVP (VA leverandørene).