https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/08/Kristin-Tyldum-Kjoglund.jpg

Hygiene, sikkerhet og engasjement

avatarevuser
Oppdatert: 13 august 2015
Det var det klare budskapet fra overingeniør Kristin Tyldum Kjøglund fra Oslo VAV, som skapte stort engasjement hos et tretttitalls operatører som deltok på RINs temadag innen lekkasjekontroll og trasèsøk på Holmen Fjordhotell i dag. Overingeniøren er èn av bare sju såkalt akkrediterte prøvetakere i landet, men denne godkjenningen er ikke en forutsetning for å foreta prøvetaking i det norske ledningsnettet. Ved mistanke om forurensning skal man be om en akkreditert prøvetaking, mener Kristin Tyldum Kjøglund, som på vegne av Oslo VAV har utarbeidet 16 ulike prosedyrer for hygiene og sikkerhet i ledningsnett og kummer. -Når man introduserer utstyr i vannstrømmen og beveger seg i vannrør må man også utvise stor grad av forsiktighet og man må benytte egnet utstyr. Innføring gjennom pakboks med beholder for desinfisering er helt avgjørende for hygienisk sikkerhet. Det er også viktig å sørge for at alt utstyr er rent, understreket en engasjert foredragsholder, som ble pepret med faglige spørsmål fra gutta som lever ute i det praktiske livet. En rekke spørsmål om bruk av kjemikaliet herlisil ble belyst i den faglige debatten. Konklusjon ble at dette kjemikaliet er å foretrekke fordi det er mindre korrosivt enn klor, men har samme virkning. Rent miljø Kristin Tyldum Kjøglund understreket også at utstyr som benyttes for lekkasjesøking i vannledninger må oppbevares i et rent miljø, og fortrinnsvis i en lukket boks.  Personlig hygiene, med rene arbeidsklær, rent utstyr og rene hender gikk igjen som en rød tråd gjennom hele seminaret. Kravet til dokumentasjon kom også opp som eget tema. -Dokumentasjonskravene er i mange tilfeller svært omfattende, men vi må være tilbakeholden med krav som nærmest er til hinder for å utføre oppdraget, mente Tyldum Kjøglund, som velger å stole på sine operatører inntil det motsatte er bevist.