https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/01/Gjolmeslien-–-Kopi-1.jpg

Hundrevis av skade-meldinger etter Gyda

avatarevuser
Oppdatert: 14 januar 2022
Gjensidige har så langt mottatt rundt 150 bygningsskader etter Gyda. Fredag morgen har Tryg Forsikring fått inn 103 skadesaker i tilknytning til ekstremværet «Gyda». Også forsikringsselskapet If har fått inn rundt 100 skademeldinger. - Vi anslår at det kan dreie seg om rundt 5-600 skader totalt for hele forsikringsbransjen, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige. Trøndelag er hardest rammet med rundt halvparten av alle skadene etterfulgt av Møre og Romsdal. - Det er vannet som har skapt størst problemer. Flom- og vannskader står for over 60 prosent av skadene. Overvann fra terrenget har kommet inn i bygninger, bekker og elver har gått over sine bredder, samt tilbakeslag fra avløp, sier Eklo En god del skader på grunn av kraftige vindkast er det også meldt om. [caption id="attachment_9480" align="alignright" width="600"]
Vannskader i kjellere, enten på grunn av vanninntrenging utenfra eller tilbakeslag fra avløp der vann har trengt inn gjennom avløpsnettet, er blant skader som går igjen. Arkivfoto: Gjensidige[/caption] Stort etterslep - Erfaringsmessig er det etterslep på skademeldingene i forbindelse med slike uvær. Det er først når vannet har trukket seg tilbake og folk har fått tid til å se etter eiendommene sine at en ser det reelle skadeomfanget, sier Eklo, som forventer at antallet vil øke en del i løpet av dagene som kommer. I tillegg til bygningsskadene kommer eventuelle skader på kjøretøy, båter og andre ting. Langt under snø og is ligg kummer og avløp spredd rundt i gatene på Nordfjordeid. – Nå har vi gravd fram alle sluk slik at de kan ta unna regnet, sier Hans Petter Vereide ved teknisk etat i Stad kommune til NRK. Fra Møre til Troms Geografisk er skadene jevnt fordelt på strekningen Møre og Romsdal til Troms. – Det er primært vannskader i kjellere, enten på grunn av vanninntrenging utenfra eller tilbakeslag fra avløp der vann har trengt inn gjennom avløpsnettet. Det er også en del vannskader fra tak samt én bilskade på grunn av stormen, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.