https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/05/avlopskonferansen-15-–-Kopi.jpg

Høye gebyrer et hinder for private avløpstiltak?

avatarevuser
Oppdatert: 24 mai 2018
- Det er mange private huseiere i spredt bebyggelse som er miljøbevisst og som gjerne vil bidra til redusert utslipp av avløpsvann og dermed mindre forurensning. Da blir det et paradoks at de må betale saksbehandlingsgebyr opp mot 30.000 kroner for å få lov til å etablere et minirenseanlegg.
Det mener leder for forhandlerutvikling i Biovac Enviromental Technology AS, Thomas Grønlund. Han er èn av fem medarbeidere fra Biovac som bemanner selskapets stand under Avløpskonferansen i regi av NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi og NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Nedskalert utgave Biovac har vært en sentral aktør av avløpshåndtering, inkludert etablering av minirenseanlegg de siste 40 årene i Norge. Selskapet er i dag en av de største aktørene innen dette feltet. Minirenseanlegg er i prinsippet en nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg. Minirenseanlegg kan plasseres i kjeller, garasje eller graves ned i bakken med eller uten overbygg. Hovedtyper av minirenseanlegg er kjemisk/biologisk, biologisk og kjemisk. Det mangler ikke på regler og forskrifter å forholde seg til for aktører som vil bidra til redusert avløpsutslipp. - Utfordringen for oss er å bli sett på en aktør som er opptatt av miljøet og ikke bare en forretningspartner som vil selge flest mulig renseanlegg. Etter 40 år i bransjen og med over 20.000 servicebesøk hvert år mener jeg at Biovac har den kompetansen mange medarbeidere i offentlig sektor trenger innen vannrensing og avløpsrensing, fortsetter Grønlund. Fare for sykdom - Selv om myndighetene mener vi er inne i en positiv trend når det gjelder drikkevannskvalitet og avløpssituasjonen mener jeg at den slett ikke er så god som myndighetene hevder, sier Thomas Grønlund. - Det norske ledningsnettet lekker som en sil. Mange blir syke fordi drikkevannet er forurenset av ulike årsaker. Når vann- og avløpsledninger ligger i samme grøft er det en fare for innlekking av kloakk til drikkevannet. Det er et problem at Norge har så stor tilgang på vann. Vi blir ikke forskrekket over at halvparten av vannet vi produserer og renser aldri når fram til forbrukerne. Selv om det er gjennomført en rekke miljøaksjoner er det ikke til å stikke under en stol at situasjonen i en rekke vassdrag fortsatt ikke er god nok, hevder han. «Venstrehånds-arbeid» - Vi må få løftet avløpshåndtering opp på et høyere nivå. I en rekke mindre kommuner er avløp et «venstrehånds-arbeid». Her er det kommunalt ansatte som har ansvar for vann, avløp, byggesaker, brannberedskap og en rekke andre gjøremål på teknisk sektor. Dermed vil den enkelte medarbeider konsentrere seg mest om det man føler man er best på. I mange tilfeller blir dermed avløp en taper i den daglige kampen om å få unna viktige oppgaver, mener Grønlund. Han er tydelig på at det er behov for kompetanseheving blant kommunale medarbeidere samtidig som lokalpolitikerne også må heve blikket og se sitt ansvar både når det gjelder å forholde seg til forurensingsforskrift og plan- og bygningsloven. Partner og konkurrent Grønlund ser det som en utfordring at leverandører av minirenseanlegg på den ene siden hjelper kommunen med å redusere miljøforurensning, samtidig som de selskapenes prosjektavdelinger oppfattet som en konkurrent på det offentlige avløpsnettet. Gebyrer for etablering av minirenseanlegg mener han bør reduseres til et minimum. - Slike gebyr er ikke spesielt motiverende for en privat huseier som i tillegg må dekke alle kostnader med etablering av selve anlegget. Det oppleves urimelig når den samme kommunen kanskje bidrar med tilskudd for å fjerne en oljetank eller staten fritar elbilene fra bompenger og andre avgifter. Flere medlemmer i Avløp Norge, som er bransjeforeningen for leverandører av godkjente minirenseanlegg i Norge, deltar med egen stand under årets Avløpskonferanse ved NMBU på Ås.Leverandørene er enig om at det må bli en tettere dialog mellom myndigheter, kommuner og leverandører i bransjen for å begrense skadeomfanget av utslipp i norsk natur.  Biovac har selv tatt initiativ til faglige samlinger med rådgivere, entreprenører og kommuner for å bidra til økt kompetanse innen vann- og avløpshåndtering.