Historisk mulighet for VA-bransjen

Prosjektleder i Oslo kommunes vann- og avløpsetat, Steinar A. Nilo, sender ut det han kaller en «wake up call» til entreprenørene i skandinavisk VA-bransje. Allerede 1.september går fristen ut for å melde seg på tilbudskonferansen som skal avholdes i Oslo VAVs lokaler i Herslebsgate den 8.september. Kan bli en eksportvare Under tilbudskonferansenblir det en grundig gjennomgang av hele prosessen, inkludert økonomiske støtteordninger. Oslo VAV har foreløpig satt av fem millioner kroner til dette prosjektet. Aktuelle kontrakter, som er kvalitetssikret av kommunens juridiske avdeling, vil bli gjennomgått. Innovasjon Norge deltar også på konferansen, og vil gi en oversikt over sine støtteordninger. Innovasjon Norge ser på dette som en mulighet for norske bedrifter til å utvikle ny teknologi som også kan bli en eksportvare. Alle konkurransedokumenter er tilgjengelig på prosjektets hjemmeside nodigchallenge.com, under fanen «konkurranse». -Norsk og skandinavisk VA-bransje ligger i verdenstoppen når det gjelder metoder for ledningsfornyelse, og denne konkurransen har et potensiale for ytterligere konkurransefortrinn, mener Steinar A. Nilo. Da konkurransen ble utlyst i juni i år deltok 12 firmaer på den innledende runden for å få tilgang til informasjon. Spent på interessen -Vi håper fem-seks av disse kan komme opp med interessante produkter som vi kan videreutvikle sammen. Jeg innrømmer gjerne at jeg veldig spendt på interessen. Vi har under hånden sjekket i ferien, og vi regner med at det blir stor aktivitet blant entreprenørene i VA-miljøene i Norge, Sverige og Danmark i september, sier prosjektleder Steinar A. Nilo. Han understreker at firmaene vil eie alle rettigheter til de produkter som blir utviklet. [caption id="attachment_2872" align="alignright" width="310"]
Prosjektleder Steinar A. Nilo i Oslo VAV lokker med millionbeløp og et tett samarbeid med de entreprenørselskapene som blir valgt ut til et innovativt samarbeid for gravefrie løsninger.
Prosjektleder Steinar A. Nilo i Oslo VAV lokker med millionbeløp og et tett samarbeid med de entreprenørselskapene som blir valgt ut til et innovativt samarbeid for gravefrie løsninger.[/caption] NoDigChallenge handler om å utvikle en gravefri metode for tilkobling av private vannledninger inn til kommunens hovedvannledninger. -Dersom dette kan realiseres vil det ha store økonomiske, samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster. Vi kan spare cirka 40 prosent av kostnadene, samtidig som vi kan fornye flere ledninger grunnet kortere arbeidstid. I tillegg kan ny teknologi redusere støv, støy og belastning for nærmiljøet, sier prosjektleder Steinar A.Nilo. For første gang i norsk vannbransje benytter Oslo VAV seg en såkalt "før-kommersiell" anskaffelse. Denne konkurranseformen gir potensielle tilbydere en forsikring om at Vann- og avløpsetaten vil være en deltagende part i prosessen, og stiller dermed med insentiver underveis i utviklingen av en ny gravefri metode. Kommunen vil teste løsningene på eget ledningsnett. Han er godt fornøyd med at firmaer fra alle de tre skandinaviske landene har vist interesse for prosjektet. Inngår rammeavtale Konkurransen utføres i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet, LUP, Norsk Vann  og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT). Steinar A.Nilo håper å kunne inngå en rammeavtale med inntil seks leverandører om utvikling av løsning for gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning.  Siste frist for innlevering av tilbud i konkurransen er 8.oktober kl.12.00. Oslo VAV håper å starte et testprosjekt i 2016.