https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/08/Thomas-Breen-3-–-Kopi-1.jpg

Her er Norsk Vanns nye direktør

avatarevuser
Oppdatert: 22 august 2019
Den tidligere stortingsrepresentanten, 46-åringen Thomas Breen, innrømmer åpent at han har sovet i timen når det gjelder vannbransjens funksjon og utfordring. Men nå  er han blitt ny direktør i Norsk Vann etter Toril Hofshagen. Breen er stolt av sine røtter. Han kommer fra den lille Østerdalskommunen Folldal, med snaut 1.600 innbyggere. Her vokste han opp med en gruvearbeider og fagforeningsmann til far og hjelpepleier og tillitsvalgt til mor. AUF, ulv og sau Faren, Terje Breen, dro i gang AUF i Folldal og unge Thomas ble aktiv i organisasjonen i tenårene, inntil Hedmark AUF vedtok støtte til ulv på bekostning av sau. Det vedtaket førte til utmelding, ikke fordi jeg er imot ulv men fordi jeg også er for sau, forteller han med et skjevt smil. Ulv og sau har hatt langt større fokus enn vann og avløp i Østerdalen. Etter fullført utdannelse og noe jobbing ute kom Breen tilbake til hjemkommunen og ble raskt trukket inn i lokalpolitikken, der han til slutt endte opp som varaordfører med en godtgjørelse på 10.000 kroner i året. Lang politisk erfaring I dag er Breen bosatt i Hamar, bare en fem minutters sykkeltur fra sin nye arbeidsplass. Han kom fra stillingen som fylkesråd for næring i Hedmark fylkeskommune og har vært sentral i arbeidet med sammenslåing til nye Innlandet fylke og realisering av det grønne skiftet i en region der skog- og jordbruk står sterkt. Det er først og fremst den politiske erfaringen styret i Norsk Vann festet seg ved da de valgte å ansette den aktive Arbeiderparti-politikeren med åtte år på Stortinget. -Jeg visste egentlig svært lite om hva Norsk Vann drev med, og derfor var jeg først avvisende til henvendelsen. Det er lov å undre seg over at jeg som Stortingsrepresentant i to perioder og aktiv i lokal- og regionalpolitikken hadde så lite kunnskap om Norsk Vanns funksjon. Under mine åtte år på Stortinget kan jeg ikke huske at jeg var med å diskutere vann og avløpssituasjonen i Norge en eneste gang. Det var et kommunalt selvkost-ansvar, og dermed har det heller ikke fokus i budsjettarbeidet til Storting og Regjering. [caption id="attachment_6625" align="alignright" width="400"]
Litt billig sagt kan vi hevde at en erfaren politiker nå "stuper ut" i en bransje han kjente lite til før han fikk jobben som direktør i Norsk Vann. Her ved det berømte stupetårnet på Hamar. Foto: Odd Borgestrand[/caption] Programerklæring Men etter noen runder fikk han jobben, og nå kommer han med følgende programerklæring. -Jeg må først og fremst skape tillitt i organisasjon og blant våre medlemmer. Norsk Vann eies av 365 norske kommuner med om lag 96 prosent av landets innbyggere. Her er det også kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk. -Vi må få på plass en kultur der mine dyktige fagfolk hos Norsk Vann gir direktøren klare faglige råd og innspill i samfunnsdebatten.  Dessuten må vi øke bevisstheten rundt vann og avløp ute i befolkningen og hos sentrale og lokale myndigheter. Jeg er ganske sikker på at jeg fikk jobben fordi min styrke er opinionsdannende arbeid og politisk påvirkning.  Så lenge Norsk Vann er eid av kommunene er det avgjørende at vi når ut med et budskap til rådmenn og lokalpolitikere om viktigheten av et trygt drikkevann og sikker avløpshåndtering.  Det er bekymringsfullt at spesielt mange små kommuner ikke har bygget opp gode fagmiljøer gjennom et interkommunalt samarbeid. I debatten om kommunesammenslåing hevder kommunene selv at interkommunale løsninger kan gi nødvendig kompetanse og på mange områder har jo kommunene dette, her kan vi nevne barnevern og avfall som to eksempler på utstrakt samarbeid kommuner imellom. Delmål og hovedmål Breen har brukt store deler av sommeren på å lese seg opp på VA-faget. Norsk Vann har produsert en rekke fagrapporter som er viktig å sette seg inn i. Dessuten har Askøy-saken gitt vannbransjen en omtale som Breen tror har nådd inn til folk flest. -Det er aldri så galt at det ikke er godt for noe, og derfor må vi utnytte denne oppmerksomheten til det beste for bransjen, mener han. Han håper store mediebedrifter vil gå inn i materien for å utdype viktigheten spesielt av rent vann og trygt avløp. Sammen er vi sterke Selv om det er viktig med politiske føringer og avklaringer er Breen tydelig på at Norsk Vann har et spesielt ansvar for vanntjenestene i Norge. -Vi må danne sterke allianser for å få gjennomslag for våre saker. Det er naturlig med et nært samarbeid med organisasjoner som Maskinentreprenørenes Forbund, Rådgivende Ingeniørers Forening, Huseiernes Landsforbund, utdanningsinstitusjoner, den enkelte kommune gjennom KS, og dessuten relevante bransjeorganisasjoner og foreninger. Det er viktig å ha med næringskjeden når vi skal bygge nasjonal kompetanse, mener han. Hele profilintervjuet med Thomas Breen kommer i neste utgave av VVS aktuelt, som har utgivelsesdato 17.september