https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/08/rin-styret-005-Kopi-1.jpg

Her er det nye RIN-styret

avatarevuser
Oppdatert: 25 august 2016
Rørinspeksjon Norge har fått et nytt styre med mye erfaring og kompetanse. Daglig leder i Olimb Offshore, Peer-Christian Nordby, går på som ny leder etter fagsjef for vann og avløp i Skien kommune, Finn Jenssen.  Nordby har også hatt ledervervet i ett år for ni år siden. Han har vært med fra starten i RIN, og har vært aktiv innen kursvirksomhet. Torkild Johnsrud er fagansvarlig i Ringerike Septikservice AS, Han er nå tilbake i manesjen som gruppeleder for rørinspeksjon.Johnsrud var også med på etableringen av RIN for 22 år siden Tove Haugland Udon er ny i RIN-sammenheng. Hun arbeider til daglig i prosjekteringsseksjonen i Oslo VAV, der hun har et spesielt ansvarsområde innen rørfornying. Per Sigve Henriksen er daglig leder i Søgne Rørservice, og er opptatt av kvalitetssikring på VA-nettet. Han er faggruppeleder for desinfisering og tetthetsprøving. Marianne Sjåstad arbeider til daglig med lekkasjekontroll for Godt Vann Drammensregionen. Hun er leder for faggruppa lekkasjekontroll og trasèsøk. Trond Alm arbeider med rørinspeksjon og høytrykkspyling for Sandnes Transport. Han har vært observatør i styret det siste året. Alm har vært aktiv i RIN-sammenheng de siste 10 årene, og blir nå gruppeleder for den nye spylegruppa. Reidar Kveine arbeider til daglig i planavdelingen i Bærum kommune. Hans oppgave er å prioritere tiltak i vann- og avløpsnettet.