https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/04/hald-og-wermskog-1.jpg

Her er den nye SSTT-sjefen

avatarevuser
Oppdatert: 10 april 2014
Et enstemmig årsmøte i Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT, valgte den aktive vannbransjemannen til sin nye leder etter at danske Gerda Hald takker av etter 10 år i ledelsen av SSTT, hvorav de fire siste årene som leder. Oslo kommune er et av lokomotivene innen norsk NoDig, og med Wermskog som ny leder av SSTT signaliserer kommunen samtidig at Oslo ønsker å ta ansvar innen dette fagfeltet. Fornyelse Årsmøtet var tydelig på at foreningen trenger en fornyelse for å ha livets rett. -Vi må gjøre våre metoder bedre kjent. Vi må fortelle de mindre kommunene om gevinstene innen miljø, framdrift i prosjekter og økonomisk gevinst ved bruk av gravefrie metoder, sier en nyvalgt leder til Rehab Nytt. Mer synlig -Ved å gjøre oss mer synlig håper vi at flere vil bli nysjerrig på de løsningene vi benytter. Wermskog er tydelig på at det må bli et tettere samarbeid mellom ulike aktører innen vannbransjen i Skandinavia. Wermskog mener et tett samarbeid med Norsk Vann, Svensk Vatten og Daniva er helt nødvendig for å sikre rekruttering og videre innovasjon innen NoDig sektoren. -Vi trenger å utvikle NoDig metodene ytterligere. I de store byene er det tett infrastruktur og fortettingen vil fortsette. Men NoDig er også velegnet på «landsbygda», mener Wermskog. Pådrivere Han mener det er ledningseiere som må være pådrivere i dette arbeidet. Wermskog er usikker på årsaken til de gravefrie metodene etter 40 år fortsatt ikke er utbredt i Norge. Det er noen få kommuner som har tatt metodene i bruk og som ser hvilke miljømessige og økonomiske fordeler som ligger i de ulike fornyingsmetodene av infrastruktur i grunnen. Selv representerer han en kommune som er kandidat til «green capital» konkurransen. -Da kan vi ikke grave i våre gater, og det er heller ingen grunn til at andre, og mindre kommuner, skal fortsette med miljøbelastende aktivitet. -Kanskje er det eldre VA-sjefer og vannverksledere som holder igjen fordi de er utrygge på metodene. Vi må derfor bli enda tydeligere i vår kunnskapsformidling, fortsetter Wermskog. Under konferansen i København ble det sagt at menigheten kan bli en folkebevegelse dersom foreningens medlemmer tar med seg to naboer til neste treff i Sverige i 2015.