https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/05/Arsmote2021_Program_2021-06-21.png-1.jpg

Påmeldingen til RINs årsmøte med fagtreff har åpnet!

avatarevuser
Oppdatert: 25 mai 2021
Nå kan du melde deg på RINs årsmøte med fagtreff. Som RIN-medlem deltar du helt gratis! Også i år gjennomføres treffet digitalt via Teams, hold av 25. august fra kl. 12:00 til 15:35! Påmelding skjer via epost til post@rin-norge.no, du mottar deretter en link til møtet. For å kunne delta på årsmøtet må deltakerne ha innbetalt årsavgift for 2021. Deltakelse på fagtreffet er gratis for RIN-medlemmer, mens øvrige faktureres 500 kr. Siste frist for påmelding er 13.08.2021. Årsmøtepapirer finner du nederst i denne artikkelen. Program for dagen er som følger: I den faglige delen blir det totalt seks ulike innlegg, hver av dem på om lag 20 minutter med fem minutter til spørsmål og meningsutveksling. Først ut er Sjur Tveite som vil komme med siste nytt om Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Han etterfølges av Christoffer Henriksen i Norva24 Sørmiljø, som tar for seg rapportering av rørinspeksjon i praksis, med utgangspunkt i Norsk Vann-rapport 234/2018. Trond Alm vil deretter ta for seg spyling i praksis, før det blir en kaffepause og deretter innlegg om automatisert lekkasjesøk og overvåking med korrelerende lydlogger via NB-IOT. Dette innlegget er det Jo Alexander Gjerpe i Oslo VAV som presenterer. Stein Linholt i Norva24 Flagstad vil snakke om utfordringer ved kvalitetssikring av vannledninger før Kjetil Flugund i Norsk Vann avslutter den faglige delen med status og veien videre for Norsk Vannstandard. Årsmøtepapirer Agendaen følger vanlige årsmøteprosedyrer med valg av møteleder, godkjenning av årsberetning 2020 / regnskap 202020 / budsjett 2022. Det skal som vanlig også velges medlemmer til styret. Det er fint om eventuelle spørsmål / kommentarer til årsmøtepapirene sendes inn til post@rin-norge.no på forhånd, slik at disse kan tas opp / besvares av ordstyrer i løpet av gjennomføringen. 2021_Saksliste 2021_Aarsberetning_2020 2021_Regnskap_Budsjett_Mdlavgift 2021_RIN VALG RIN ønsker med dette god lesing, riktig god sommer og vel møtt til RINs årsmøte!