https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/08/DSC_0289-–-Kopi-1.jpg

Hele RIN-styret innstilt på gjenvalg

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Onsdag 24.august er det klart for fysisk årsmøte i Rørinspeksjon Norge på Scandic Lillehammer hotell. Drøyt 100 deltakere er påmeldt, og for de siste etternølerne er det fortsatt noen ledige plasser.  Årsmøtepapirene er nå sendt ut til medlemmene. Årsmeldingen bærer preg av et rolig år uten de helt store aktivitetene. Ved slutten av 2021 hadde RIN totalt 132 medlemmer, samt åtte såkalte undermedlemmer. 30 kommuner/interkommunale selskaper er medlemmer. De resterende er private selskaper. Foreningen har fått fem nye medlemmer, mens fem medlemmer har meldt seg ut. Styret har avholdt totalt 7 styremøter, der utvikling og arbeidsoppgavene for RIN har vært oppe til diskusjon. Ingen av faggruppene har arrangert egne fagtreff, men det er avholdt totalt 7 ulike faglige kurs i rørinspeksjon, spyling og bestiller kurs. Fem av disse var digitale kurs. Økonomisk ender RIN opp med et positivt resultat på nærmere 300.000 kroner for 2021. Gjenvalg på styremedlemmer Ut fra årsmøtepapirene å dømme er det ingen store overraskelser når det gjelder valgene. Leder Reidar Kveine står ikke på valg denne gang. Fire av styremedlemmene er imidlertid på valg. Det er Peer-Christian Nordby, Stein Linholt, Trond Alm og Ståle Brodahl. Valgkomiteen innstiller på at samtlige fire gjenvelges for nye to år. Fredrik Scahau Bones er foreslått som ny leder i valgkomiteen etter Vidar Aase. Per Sigve Henriksen er foreslått som medlem i valgkomiteen. Fagdager Fagdagene starter torsdag morgen med registering og utstillingsvandring før alle samles i plenum med presentasjon av det nye styret, velkomsthilsen fra Lillehammer kommune før direktør i Norsk Vann, Thomas Breen, oppdaterer RIN-familien på kompetanse, opplæring og rekruttering. RIN-leder Reidar Kveine vil også gi en oppdatering om hva som skjer på Ås med tanke på etablering av vannsenteret. Etter en times pause, inkludert utstillingsvandring, blir det faglig gjennomgang av kvalitetssikring av sveising av PE-rør, operatørenes ansvar og konsekvens av rådgivning og feilrapportering og til slutt hva som kan skje hvis ikke uavhengig sluttkontroll blir gjennomført. Etter lunsj og ny utstillingsvandring gjennomfører de ulike faggruppene sine fagsamlinger med eget program.  Det er satt av to timer til disse samlingene. De fleste faggruppene har komplett program, og vi henviser derfor til vedlegget med program og påmelding. På kvelden blir det tradisjonen tro en hyggelig middag og sosialt samvær. Fredag er det igjen plenumssamling der de ulike gruppelederne oppsummerer fra temadagen. Det er satt opp en rekke aktuelle temaer fredag formiddag. Her vil det bli fokus på den nye vannstandarden, hvordan Lillehammer kommune praktiserer sluttkontroll og erfaringer med rehabilitering av private stikkledninger i Oslo kommune.  Temaet om operatørens ansvar og konsekvenser av det vi gjør eller sier på «grøftekanten» vil sikkert også vekke interesse.  Blant foreleserne her vil du møte Kjetil Flugund Knut-Andreas Myklebust Vårvang Øystein Løvberg, Oslo kommune Innlegg fra Elisabeth Hovda, leder av materialkomiteen i Oslo, VAV. Alexander Andersen Buss for tog Det er tidligere oppfordret til grønn reise til Lillehammer for de som har mulighet til å ta toget. På grunn av arbeider på linjene mellom Gardermoen og Lillehammer blir det buss for tog. Det er viktig å merke seg at reisen fra Oslo eller Gardermoen dermed vil ta noe lengre tid. Fra Oslo går det tog fram til Gardermoen, og deretter buss videre til Lillehammer. Total reisetid blir drøyt to og en halv time. Reisetid fra Gardermoen til Lillehammer med buss er beregnet til to timer.