https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/03/DSC_7443-–-Kopi-1.jpg

HD og 4K også for rør og kummer

avatarevuser
Oppdatert: 07 mars 2019
Nå bør det være slutt på lange og kjedelige videofilmer fra rør og kummer. Endelig har norske rørinspektører muligheten for opptak i HD og 4K. Landets første HD-kamerabil ble vist fram under Miljø & Teknikk-messa på Lillestrøm, og det var mange rørinspektører som vet hva de vil ønske seg til jul. Det er det tyske selskapet IBAK i Kiel, med Aquatools AS på Stabekk som norsk forhandler, som nå har solgt de første eksemplarene av den nye, komplette rørinspeksjonsbilen med siste nytt innen kamerautstyr. Forhandler Kjetil Storli i Aquatools AS og salgssjef i IBAK, Hanno Clemens Völker, legger ikke skjul på at bilen som ble vist fram på Lillestrøm, og som er kjøpt inn av Høytrykksvakta på Lillestrøm, er selskapets flaggskip. Her er det kamerautstyr og traktorer for inspeksjon av rør i dimensjoner fra 100 millimeter og opp til 2500 millimeters rør. Kameraene har også sterkt nok innebygget lys til å dekke de største dimensjonene. [caption id="attachment_6217" align="alignleft" width="600"]
Skal rørinspeksjons-bransjen møte framtidas utfordringer må den også ta i bruk den teknologien som blir utviklet for at de skal gjøre en best mulig jobb, sier salgssjef i IBAK, Hanno Clemens Völker, her sammen med sin norske forhandler Kjetil Storli i Aquatools. Foto: Odd Borgestrand[/caption] HD og 4K-utstyr Dette er en bil med fullt HD-utstyr og den er også klargjort for Panoramo, som er digital scanning av både rør og kummer. Storli mener dette er et verdensledende skannersystem for effektive inspeksjoner av rør, som gjør at inspeksjoner kan gjøres unna i rekordfart.  Panoramo-systemet tar stillbilder i høy hastighet, og man kan få flere bilder pr sekund enn ved å benytte tradisjonelt videoopptak. Systemet tillater en inspeksjonshastighet på inntil 35 cm pr sekund, og det er en helt annen hastighet enn gårsdagens teknologi, mener Hanno Clemens Völker. Han forklarer at alle bilder kan omformes til 3D-modeller, som gjør det både enkelt og spennende å utforske det enkelte ledningsstrekket eller kummen.  En rørinspektør kan med Panoramo-teknologien scanne seg inn i et rør eller «brette det ut» for å kontrollere rørets tilstand. Stor bil med fri gjennomgang Selve rørinspeksjonsbilen er en stor Mercedes Sprinter på fem tonn som er bygget med fri gjennomgang gjennom hele bilen. Dermed behøver ikke operatøren å gå ut og inn gjennom en sidedør under inspeksjonen. Det betyr mye med tanke på sikkerhet, spesielt i områder med stor trafikk. Det er grunn til å spørre om et rørinspeksjonsfirma må investere mellom tre og fem millioner kroner for å få en høyteknologisk og god arbeidsplass.  Hanno Clemens Völker mener investeringen kan forsvares for et selskap eller kommune som daglig kjører rørinspeksjon.  Utstyret er nærmest vedlikeholdsfritt og med HD-utstyr blir arbeidsdagen både spennenende og effektiv.  Det er personellet som koster penger i det lange løp, og det er en god investering å gi sine medarbeidere en arbeidsplass de trives i, mener Völker. -Rørinspektører som trives på arbeidsplassen sin jobber også mer effektivt, mener Storli, som har lang fartstid i rørinspeksjonsbransjen. Fortsatt konservativ bransje Storli tror det vil komme flere rørinspeksjonsbiler inn i det norske markedet når Panoramo-systemet med 4K blir tilgjengelig. Systemet er nettopp lansert og Storli tror dette vil bli svært godt mottatt både av ledningseiere og rørinspeksjonfirmaer rundt om i landet. Han understreker imidlertid at enhver må se på sine egne behov. Det finnes gode, men rimeligere løsninger for aktører som gjennomfører inspeksjoner i mindre omfang og skala. Völler håper bransjen tar i bruk den nye kamerateknologien og legger bort gammelt video-utstyr. -Dessverre er bransjen fortsatt svært konservativ. Det er ikke lenge siden vi ba en kommune om ikke å kjøpe det utstyret de ønsket, rett og slett fordi det var gårsdagens teknologi. Skal denne bransjen møte framtidas utfordringer må den også ta i bruk den teknologien som blir utviklet for at de skal gjøre en best mulig jobb, sier han.