Vil ha vannbransjen i et Innenriksdepartement

-Vann og avløp fortjener en høyere status. Vi må finne fram til systemer og strukturer der vi kan få plassert ansvaret. Det er en massiv utfordring. Det sa første nestleder i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, da han ble utfordret til å komme med sine tanker om «VA-Norge i et rike» under Arctic Entrepreneur som nå pågår på Gardermoen. Nærmere 2000 deltakere har vært samlet til MEF-arrangementet på Gardermoen denne uka. Ansvaret for norsk vann og avløp pulverisert, slik bransjen selv påpeker. Mitt svar er opprettelse av et innenriksdepartement som tar hånd om all infrastruktur og en kommunestruktur som ender opp i maksimum 120 kommuner med sterke fagmiljøer. Tvangssammenslutning av kommunene er eneste farbare vei, sa den frittalende FrP-politikeren i sitt foredrag i dag. Sektorlov må komme -Regjeringen har ikke sagt at den ønsker en sektorlov eller et departement for infrastruktur. Jeg mener imidlertid det er på høy tid. Allerede i 2003 foreslo en gruppe stortingsrepresentanter å sette i gang tiltak for å bedre infrastrukturen innen drikkevannsforsyning og avløp. Ingenting er skjedd så langt, sa Sandberg, som uttrykte frustrasjon over at ting tar lengre og lengre tid i norsk byråkrati. -Hovedutfordringen er mangel på politisk vilje. Det er flere meter vann og avløp enn vei i Norge i dag. Vei og jernbane har fått mye oppmerksomhet, mens vann- og avløp fortsatt sliter med oppmerksomhet. Alle vet at det ligger enorme summer i vann- og avløp, og med et forfall på fem prosent i året er det dårlig økonomi ikke å ta fatt på det store etterslepet i ledningsnettet. Nå har vi godt vann i gamle rør, slo Sandberg fast. Overordnet sektorlov Sandberg tror Regjering og Storting vil bli med på en overordnet sektorlov. Den vil komme sammen med den store kommunereformen, mente han. -Vi trenger større fagmiljøer innen teknisk sektor, men debatten handler om identitet og antall ordførere.  Vår tilhørighet har ingenting med kommunegrensene å gjøre, - derfor må vi få orden på Norgeskartet og fjerne noen unødvendige og hemmende grenser. Da kan også VA-Norge bli sterkere, var Sandbergs påstand. Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, fulgte Sandbergs innlegg med stor interesse. -Det viktigste som er skjedd er at vi fikk Storting og Regjering med på å etablere et lovutvalg. Det er to punkter i mandatet til dette utvalget som handler om sektorlov.  Denne vil avklare hvor langt kommunenes ansvar går for levering av VA-tjenester og hvor langt innbyggernes rettigheter og plikter går. Dagens lov regulerer ikke ansvarsbestemmelsene. Dette må vi få plass i tillegg til at vi må få revidert gebyrregelverket. Vi har behov for å finansiere de kostnadene som ikke er direkte knyttet til transport i våre rør, sier Hofshagen. Hun er også tydelig på behovet for å modernisere dagens regelverk fra 1974. Lovutvalget skal avslutte sitt arbeid innen desember i år.  Utvalget er spesielt opptatt av ansvar og finansiering. Utålmodig -Vi har vært utålmodig de siste 10 årene, men nå er vi glad for en voksende politisk erkjennelse for de behov vår bransje har, sier Toril Hofshagen. Norsk Vann håper regelverksendringene blir en realitet i 2016. Med en helhetlig sektorlov håper vi å nå vårt mål om å få ett departement med overordnet ansvar, som igjen kan sikre en god koordinering med øvrige departementer som eventuelt også skal ha et ansvar. Norsk Vann har offisielt ikke tatt stilling til hvilket departement som bør få det overordnede ansvaret. Slik det ligger han i dag er Klima- og miljødepartementet mest nærliggende. -Politikerne er våkne for våre behov, og vi er glad for hver eneste politiker, på tvers av partigrensene, som ønsker å bli kjent med våre interesser og spesielle behov for å finne de beste løsningene for norsk infrastruktur, sier Hofshagen, som  er glad  for at det er etablert en egen vanngruppe på Stortinget.  Gruppa har 20 representanter fra de ulike partiene. [caption id="attachment_3173" align="aligncenter" width="640"]
Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, (t.v) er glad for økt oppmerksomhet blant politikerne for vannbransjens utfordringer. Her i samtale med Vigdis Berg fra Isoterm på utstillingsområdet til Arctic Entrepreneur på Gardermoen. Foto: Odd Borgestrand
Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, (t.v) er glad for økt oppmerksomhet blant politikerne for vannbransjens utfordringer. Her i samtale med Vigdis Berg fra Isoterm på utstillingsområdet til Arctic Entrepreneur på Gardermoen. Foto: Odd Borgestrand[/caption]