Har du gode rørinspeksjonsbilder?

I forbindelse med revisjon av tidligere utgitte rørinspeksjonsmanualer mangler det en del bilder av observasjoner. Dette skyldes primært at noen observasjoner blir endret og at man har definert flere helt nye observasjoner i forhold til Norsk Vann rapport 145 / 2005. -Det er derfor ønskelig å få inn bilder som viser eksempler på disse endrede / nye observasjonene med forskjellige graderinger og karakteriseringer til bruk i den reviderte rapporten, opplyser Hans Jørgen Haugen, som har en sentral rolle i arbeidet med den nye rørinspeksjonsrapporten.
I vedlagt tabell er listet de observasjonene det trengs bilder av. Foreløpig utkast til rapportering med definisjon av observasjonene følger vedlagt til orientering. Vennligst navngi bildefilene med kortkoden for den observasjonen de viser, f eks filnavn DF4 (V) for et bilde som viser Deformasjon fleksible rør, DF grad 4 og Vertikal. Bildene bør være tatt i forbindelse med rørinspeksjon, ha så høy oppløsning som mulig og helst være i JPG-format. Hvis man har flere gode bilder av samme observasjon, så send inn alle. Det samme gjelder andre observasjoner hvor man synes man har bedre bilder enn det som er vist i foreløpig utkast til rapportering. Hvis noe er uklart, er det bare å ta kontakt. For at dette skal skje på en ryddig og grei måte har vi fordelt ansvaret for å fremskaffe de forskjellige bildene fordeles blant styringsgruppen og medlemmer i RIN (angis i regnearket). Alle bør ikke lete etter alt. I vedlagte regneark er det satt opp en fordeling.  Vi håper at dere kan ta en runde der vi har satt opp RIN, sier Haugen. Bilder sendes pr e-post til: Hans Jørgen Haugen, e-post adresse: hansj.haugen@asplanviak.no Se tabell  for observasjonene det trengs bilder av: Observasjoner som trenger bildeeksempler_ak