https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/02/RIN-sporreundersokelse-1.jpg

Har du fått RINs spørreundersøkelse?

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 19 juni 2023

Nylig sendte RIN ut en spørreundersøkelse til alle kontaktpersonene i RINs medlemsregister.

Styret i RIN er opptatt av medlemmenes interesser, ønsker, behov og meninger. Spørreundersøkelsen vil gi oss svar på hva som er viktig for dere. Derfor håper vi flest mulig vil delta. Har du ikke fått undersøkelsen tilsendt, eller ikke fått tid til å svare enda, så ligger lenken du trenger her! Svar da vel! Svarfrist er var opprinnelig satt til utgangen av februar 2023, men vi leser også svar som kommer inn etter dette. Svarene behandles kun internt. Takk for ditt bidrag! Hilsen RIN-styret.