https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/01/Grande-1-1.jpg

Håper på stor interesse for teknologiutvikling

avatarevuser
Oppdatert: 12 januar 2018
Det sier avdelingsdirektør i Oslo VAV, Sigurd Grande. Han er overbevist om at markedet for denne gravefrie metoden for fornyelse av vannledninger er tilstede, men flere aktører må bli med for å komme viktige skritt videre, mener han.
-Sammen med Hawle Water Technologies, Techni Båsum Boring har Oslo VAV spyttet inn en solid sum med penger for å realisere den gravefrie metoden for tilkobling av vannledning direkte fra hus og ut til hovedvannledning I front for gravefrie metoder Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har i mange år satset på gravefrie løsninger for rehabilitering av de offentlige vann- og avløpsledningene. Før NoDig Challenge fantes det ikke gravefrie metoder for å koble stikkledninger til våre hovedledninger. VAV utfordret derfor markedet til å utvikle nye metoder. Økt ledningsfornyelse Sigurd Grande mener ledningseiere som tar i bruk denne metoden kan spare cirka 40 prosent av kostnadene ved hjelp ny teknologi, samtidig som fornyingstakten på ledningsnettet kan økes betydelig. I tillegg kan ny teknologi redusere støv, støy og belastning for nærmiljøet.Fullskalatesten som ble gjennomført i fjor høst var en suksess. Grande mener konsortiet Hawle Water Technologies, Techni og Båsum Boring utviste enestående innovasjonskapasitet og har bevist at gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning er gjennomførbart og er en mulighet for å løse fremtidens utfordringer ved rehabilitering av hovedvannledninger og stikkledninger. Økonomiske muskler -Teknologi utvikles over tid, og det må være noen økonomiske muskler bak prosjekter som dette. Oslo kan ikke stå alene om dette, og derfor er det viktig at flere ledningseiere nå kommer på banen og blir med på den videre utvikling. Det betyr også økonomiske og menneskelige bidrag, sier Sigurd Grande. Samarbeidsmøte i februar Oslo VAV har invitert andre VA-aktører til et eget NoDig Challenge møte i forbindelse med Norsk Vanns fagdager på Gardermoen i februar, og Grande tror mange ønsker å bli oppdatert og vil vurdere å bli med i det videre prosjektet. Utvikles videre i Norge -Mitt håp er at det utkrystalliserer seg et norsk konsortie som er villig å være med å finansiere denne teknologisk utviklingen. Vi må beholde dette i Norge med de utfordringene vi har med vårt VA-nett. Det er østeriske Hawle Water Technologies som har patentene og rettighetene til produkt og metode, og Business Development Manager i Hawle Water Technology Norge AS, Borghild T. Folkedal, bekrefter at også Hawle jakter på samarbeidspartnere for videre utvikling.  Ulike aktører er opptatt av om markedet er stort nok for å delta i et økonomisk krevende prosjekt. Nå dreier det seg om å overbevise om at markedet faktisk venter på denne løsningen, sier hun. -Nå er toget på vei og norske ledningseiere må synliggjøre sin interesse, sier Grande og Folkedal.