https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/04/killingmo-1.jpg

-Håper flere oppdager NoDig som en unik merkevare

avatarevuser
Oppdatert: 24 april 2015
Under SSTT-konferansen om gravefrie metoder som nå pågår i Malmø presenteres en rekke vellykkede prosjekter som viser det unike med gravefrie metoder. Det blir litt patetisk at Vatten Syd i Malmø har stengt av en av byens hovedgater for å foreta utbedringer samtidig med at 200 gravefrie eksperter utveksler NoDig kompetanse på byens store konferansehotell, Scandic Hotell, Triangeln. -Jeg mener etter å ha fulgt NoDig bransjen i mange år at det er grunn til å bli inspirert av de ulike NoDig metodene. En rekke prosjekter kunne ikke vært gjennomført uten NoDig, etter Killingmo sin oppfatning Dersom vi skal øke omsetningen innen NoDig i Skandinavia må vi skape en forståelse og stolthet over det vi jobber med. Men det handler også om å kommunisere ut budskapet. Her har vi en stor jobb å gjøre, sier Killingmo som ledet et av seminarene om gravefrie metoder i Malmø i dag. Viktig å holde fokus Killingmo, som har ledet SSTT-arbeidet med utarbeidelse av en ny håndbok for NoDig metoder,  legger ikke skjul på  har vært en utfordring for SSTT som forening at det har oppstått faglige uenigheter internt i foreningen. -Det er viktig at dette ikke fjerner fokuset fra merkevaren NoDig, understreket han i Malmø i dag. Killingmo håper det skandinaviske nettverket kan utvikles videre for å bidra til en miljøvennlig og økonomisk fordelaktig rørfornying i Skandinavia. Lavere priser og bedre metoder Det kom under dagens faglige seminar fram eksempler på at prisen er blitt mer enn halvert de siste 15 årene fordi volum og lengder har økt på ulike NoDig metoder. Det gjelder gravefrie metoder som retningsstyrt boring, utblokking, inntrekking av nye rør i eksisterende rør og strømpeutforinger. Killingmo er tydelig på at NoDig åpner for nye og forbedrede systemløsninger. Metoden er mer miljøvennlig enn tradisjonelle graveprosjekter. Eksisterende rør brukes som en ressurs ved bruk av ny anleggsmetode.  Mange avløpsledninger er dels rehabilitert og dels benyttet som føringsveier for nye rør. NoDig prosjekter får i de aller fleste tilfeller en raskere fremdrift enn ved konvensjonelle metoder. Mindre overskuddsmasser transporteres ut av et tett sentrumsområde, noe som fører til mindre CO2-utslipp, og reduserte støy- og støvplager. Suksessfaktorer i prosjekter Killingmo mener en åpen og nysgjerrig oppdragsgiver som er interessert i alternative løsninger er en forutsetning for at NoDig metodene skal bre seg ut over hele Skandinavia. En grundig og systematisk kartlegging av tilstand på eksisterende rørnett gjennom rørinspeksjoner er også en forutsetning. Han trekker også fram betydningen av et nært og godt samarbeid mellom oppdragsgiver, de ulike øvrige etater som berøres og rådgiver. At det settes av tid og ressurser til planlegging og prosjektering er også en viktig faktor for å oppnå suksess, mener han.