https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/04/t-25-handbok-rorinspeksjon-2-–-Kopi.jpg

Håndbok for rørinspeksjon av avløpsledninger i og utenfor bygninger

avatarevuser
Oppdatert: 27 april 2020
Se rørene innenfra: Her kan du laste ned håndboka som beskriver hvordan rørinspeksjon av avløpsledninger i og utenfor bygninger skal dokumenteres og hvordan observasjoner skal beskrives og graderes. Håndboka er et resultat av et samarbeid i Sverige, mellom entreprenører i STVF og BRiF, samt foreningene «SABO» og «VVSFöretagen». Rørinspeksjon – Norge (RIN) har kjøpt rettighetene av STVF, for oversettelse til norsk og bruk av håndboka i Norge. Målsettingen har vært å skape et hjelpemiddel for enhetlig gradering og bedømming av resultater fra  rørinspeksjon av avløpsledninger i og utenfor bygninger, som stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg. Håndboken er komplettert med observasjoner for renoverte ledninger, som er en teknikk med økende bruk de siste år. Håndboka er en omarbeidet versjon av «Se rören inifrån! TV-inspektion av avloppsledningar inom fastighet» fra 1993, omarbeidet i 2014 og oversatt til norsk utgave. Den norske utgaven kan lastes ned gratis ved å klikke på bildet