Hallingtreffs hederspris til RIN redaktøren

Hedersprisen deles ut under Hallingtreff, dersom juryen finner kvalifiserte kandidater. Dette betyr at man det siste året har opplevd kandidater med spesielle egenskaper. Kandidater må ha bidratt til å formidle VA-faget på en forbilledlig måte, være på plass der det skjer, markedsføre VA-bransjen positivt og fremheve de mange «fyrtårn» som hver dag gjør en imponerende innsats. «Hallingtreff – Hederspris 2015» går til journalist Odd Borgestrand.

Hederspris for andre gang

«Hallingtreff – Hedersprisen» ble første gang delt ut i 2014. Den gang fylte Arne Johansen fra Nesodden kommune alle kriterier. Under Hallingtreff 2014 ble plaketten delt ut under stående applaus fra hele forsamlingen. Juryen består av Steinar Tragethon fra Hallingplast as og Arve Hansen i VA teknikk as. De mener at den lille «VA-familien» i Norge må bli flinkere til å løfte hverandre fram. Det er mange enkelt-personer, som gjør en betydelig innsats, lokalt, regionalt og/eller nasjonalt. Dette er helt nødvendig for de «skjulte tjenester», som rusler og går døgnet rundt, med minimale driftsavbrudd. Alt dette må formidles til omgivelsene, og ikke minst til publikum, som tross alt betaler for vår viktigste infrastruktur.

Kriteriene

Hedersprisen går til en person som har gjort en utmerket innsats for å fremme kvalitet, kunnskap og omdømme for VA-faget og VA-bransjen. Dette må ha foregått over flere år, slik at mange kan nikke gjenkjennende og si: «Dette er jammen fortjent». Det er ikke sikkert man greier å finne en hederspris-kandidat hvert år. Men dette forteller bare at «Hallingtreff – Hedersprisen» henger svært høyt.

Journalisten Odd Borgestrand

Odd har i mange år profilert VA-bransjen i fagtidsskrift i både Norge og Norden. Med sin kunnskap om moderne informasjons-plattformer, har han bidratt til å løfte fram faget for flere selskaper og foreninger. I sine utallige reportasjer legger han spesielt vekt på nærbilder av de mange «fyrtårn» i bransjen, for å få fram deres entusiasme og pågangsmot. Når VA-bransjen skal omtales, gjelder det å følge med i utviklingen. Det foregår fortløpende forbedringer av både produkter, metoder og løsninger. Dette skjer både hos produsenter, rådgivere, entreprenører og myndigheter. For å følge med på alt dette må man være tilstede hjemme hos aktørene, delta på kurs, seminar og fagtreff. Derfor har Borgestrands engasjement hos både RIN, Norsk Vann og SSTT bidratt til å få økt fokus på rørkontroll og ledningstiltak. Med de mange fagartikler i kjølvannet av Norsk Vann, bidrar han også sterkt i profilering av hele vann- og avløpsbransjen. Borgestrand bidrar til å gjøre hverdagen mer trivelig for folk flest, fanger opp de mange detaljer ved sin tilstedeværelse, formidler bransjetips til svært mange og har sett de enorme mulighetene som åpner seg ved bruk av NoDig-metoder. Når han i tillegg har lært seg praktikernes «stammespråk», er han en meget god og representativ mottaker av «Hallingtreff – Hedersprisen». Borgestrand sier i en kommentar at denne prisen kom totalt overraskende. -Det er så mange dyktige fagfolk i denne bransjen, og når de setter pris på mitt bidrag innen formidling setter jeg selvsagt stor pris på det, sier han.  (Av Arve Hansen)