https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/01/hallingplast_27478779307-1.jpg

Hallingplast investerer i eget testfelt

avatarevuser
Oppdatert: 15 januar 2015
151 deltakere stiller på det 18.Hallingtreff til faglige og sosiale dager for ledningseiere, rådgivere, entreprenører og produsenter i vannbransjen i Skandinavia, og en av årets nyheter er etableringen av et testfelt for PE-rør-systemer. Prosjekteringen av det nye testfeltet er godt i gang, og vil bli bygget opp i år, med en planlagt testperiode på minst tre år, opplyser Steinar Tragethon. Innovasjon Norge har også gitt tilsagn om midler til feltet med bakgrunn i at Hallingplast fortsatt har et stort potensial på eksportmarkedet.
Økt bruk av PE Hallingplast er en stor leverandør av PE-rør, og det er ikke for ingenting PE er det raskest voksende materialvalg for vannforsyning i Europa. PE er et svært fleksibelt rørmateriale og et ideelt materiale for de fleste bruksområder. De største fordelene med PE-rørsystem er strekkfaste skjøter og ingen korrosjon. Rørene er svært fleksible og tåler setninger, ekstremvær og utvasking av grunnen, opplyser Tragethon videre. Prosjektering og dimensjonering har så langt i stor grad vært basert på teoretiske laboratorieforsøk. Hallingplast-ledelsen mener det nå er på tide å nærme seg PE-materialets egentlige materialegenskaper, og «fylle huller» med mangelfull kunnskap om PE-rørenes bevegelse og krefter i grunnen, samt hvordan materialegenskapene endres med tiden ute i grøfta. Verdier fra laboratorietester kan ikke direkte overføres "til den virkelige verden", mener Steinar Tragethon. Derfor har Hallingplast bestemt seg for million-investeringen med et eget PE-testfelt hos bedriften på Ål. Avansert felt Ved det nye testfeltet skal PE-rør etableres i- og under under grunnvannsstand, med ulike typer omfyllingsmasser, rørbend med og uten forankringer, sammenkoplinger med andre rørmaterialer, varerør, og ulike installasjonsteknikker for å nevne noen av planene.  Rørene skal påføres strekklapper, lastceller og annen instrumentering som kan måle tøyninger, krefter og bevegelse. Det vil også bli mulighet for manuell kontroll av bevegelsene og kreftene samt kontinuerlig logging av resultater. Det legges også opp til sirkulasjon av kaldt og varmt vann, evakuering av luft, og ulike trykkvariasjoner. Anlegget bygges i tilknytning til eget bygg hvor teknisk utstyr, pumper og datautstyr for overvåking og logging blir installert. I planene ligger også visuell demonstrasjon og testoppgaver for besøkende gjester. Resultater vil bli dokumentert årlig, basert på målte observasjoner og beregninger. Supplement til nasjonalt senter Hallingplast tar på ingen måte opp konkurransen med det som kan bli et nasjonalt VA-senter tilknyttetNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.   Visjonen med dette senteret er å etablere et nasjonalt test- øvings-, kompetanse- og forskningssenter, der blant andre Norsk Vann, Oslo VAV, Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) er sterkt inne i planleggingen sammen med universitetet. Tragethon ser på testfeltet i Ål som et viktig og nyttig supplement, og først og fremst til nytte for egen rørproduksjon og ledningseiere, som vil øke sin kunnskap om PE-rør. Forventninger Hallingplast har store forventninger til nysatsingen. Det er allerede gitt tilsagn om prosjektmidler fra Innovasjon Norge, og dette gir klare signaler om at bransjen vurderes å bli et viktig satsingsområde framover. -Dermed står vi foran et forskningsprosjekt i felt, der tester utføres på virkelig nedgravde rør utsatt for de belastningene som vil oppstå på grunn av trykk, temperatur, tverrkontraksjon og bend-krefter. Dette vil gi verdifull informasjon om dimensjonering av blant annet forankringer, grunnlag for fjerning av forankringsklosser ved bend, parametere for beregning av krefter, bevegelser, knekking og bukling, mener Tragethon. Prosjektgruppe Prosjektet er foreløpig organisert opp med en gruppe bestående av Hallingplast as med Steinar og Anders Tragethon i spissen. Rådgiverselskapet Cowi as har stilt sivilingeniør Tom A. Karlsen til disposisjon og fra VA teknikk as er rådgiver Arve Hansen en aktiv pådriver. Denne gruppen ønsker å knytte til seg personer med spesialkompetanse på bestemte områder. Det vil også være aktuelt å samarbeide med universitet / høyskoler i forhold til studenter, som skal bære vann- og avløpsfaget videre. Målsettingen er at alle resultater skal gjøres offentlig tilgjengelig for alle aktører i bransjen, og bidra til at man kan prosjektere, bygge og drifte optimale teknisk / økonomiske ledningsanlegg av PE-rør, konkluderer Tragethon.