https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/08/hallingplast-jonas-hegerholm.jpg

Hallingplast har ny produksjef

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 15 august 2023

14. august begynte Jonas Hegerholm (52) i en nyopprettet stilling som produktsjef VA i Hallingplast. Han blir et viktig VA-faglig bindeledd i bransjen og peker på særlig to endringer som vil prege bransjen tydelig fremover.

Dette meldte Hallingplast i en pressemelding.

Jonas Hegerholm kom til den nyopprettede stillingen som produktsjef VA i Hallingplast fra en rolle som key account manager hos Ahlsell, med ansvar for VA-salg til de største entreprenørene i landet. Der har han blitt glad i VA-bransjen. Nå blir mannen sentral i innsatsen for å forsterke Hallingplasts rolle som en leverandør av kunnskap, kompetanse og kvalitet.

Produkter og løsninger i VA-faget

– En veldig spennende og fin bransje, med mye bra folk. Her er det alltid “strake pucker” og klare meldinger. Særlig når man kommer ut på prosjektene. Jeg gleder meg veldig til å sette i gang i denne nye rollen. Læringskurven blir stupbratt. Det skal bli ordentlig gøy å gå grundig inn i detaljer om alle disse produktene og løsningene Hallingplast beriker VA-faget med, sier Hegerholm.

Som produktsjef VA får han en arbeidsinstruks bestående av ansvar ig oppgaver som til nå har vært spredt på flere andre nøkkelpersoner hos rørprodusenten i Ål i Hallingdal. Han skal blant annet:

  • Optimalisere produktutvalg, priser og lager innen VA
  • Sørge for at all teknisk produktinformasjon er best mulig tilgjengelig
  • Hjelpe kunder med gode valg, basert på fag- og produktekspertise
  • Dele VA-kunnskap gjennom blant annet konferanse, foredrag, webinarer og andre aktiviteter
  • Ha et overordnet ansvar for produkt- og leverandørstrategi
  • Formidle VA produktkunnskap gjennom hele verdikjeden, fra råstoffleverandør til sluttkunde

Det er med andre ord en variert og kompleks to-do-liste han får på bordet. Og det er nettopp dette han gleder seg aller mest til.

Kunnskap og kvalitet i VA

– Det er mye forskjellig, og det gjør jobben så utrolig spennende. Som produktsjef for VA-segmentet får jeg videreutviklet kunnskap og nettverk, og jeg får bidra til å synliggjøre Hallingplast som en leverandør av kunnskap, kompetanse og kvalitet. En viktig del av moroa er at rollen og jobben i så stor grad blir til underveis, sier Jonas Hegerholm.

Han bor på Kolbotn, kun få minutter fra kontorene til Hallingplasts avdeling på Østlandet. Som produktsjef kommer han til å jobbe både på fabrikken i Ål, på Oslo-kontoret i Kolbotn og ikke minst ute i kontakt med andre i bransjen. Gjennom mange års erfaring med entreprenørsalg hos grossist har han observert særlig én endring på VA-prosjekter de siste årene.

Digital prosjektering – digitale anbud

– Det er positivt at anleggene blir bedre og grundigere prosjektert nå enn for noen år siden. Særlig de store anleggene. Inntil ganske nylig fikk sendt inn en pdf eller Excel fil med ikke alltid like presise beskrivelser, der selgerne i stor grad måtte tolke og konkretisere behovet, sier han.

Nå er mange flere forespørsler digitale, og lastes rett inn i kalkulasjonssystemer, detaljert helt ned til hver eneste skrue og pakning.

– Den digitale hverdagen har tatt over her. Jeg opplever også at bransjen er på god vei inn i BIM. Her vil nok også være mulig å bestille produktene inne i modellen – på sikt, sier Hegerholm

Han peker også på en sterk vekst i etterspørselen etter EPD-dokumentasjon de siste årene. Kravene til miljøregnskap strammer seg til. “Alle” vet de trenger EPD-dokumentasjon på produktene og co2 regnskap, men ofte stopper kunnskapen der.

God og riktig EPD-dokumentasjon

– Mye av ansvaret for god og riktig EPD-dokumentasjon ligger hos produsentene. Det er et hett tema i bransjen, i sammenheng med miljøregnskap. I dag ser vi at mange ønsker produkter med gode miljøegenskaper, som for eksempel rør i resirkulerte materialer. Men viljen til å betale ekstra for det følger ikke alltid med. Det er en trend som vil snu i positiv retning fremover, sier Jonas Hegerholm.

Hos Hallingplast er man strålende fornøyd med å ha fått en VA-faglig meget sterk kandidat inn i den nye rollen.

– Produktsjef VA får en hovedrolle i en tung satsing på VA-segmentet for oss i Hallingplast. Jonas var vårt førstevalg til å fylle den rollen, sier daglig leder Sverre Tragethon i Hallingplast.

Hallingplast har en sterk rolle i VA-bransjen fra før. Men konkurransen er sterk, og hele VA-bransjen står foran en lang periode med sterk vekst og store oppgaver. Da er det godt å ha en person som Jonas Hegerholm med på laget.

– Hans erfaring og nettverk blir viktig for oss, og han vil være sentral i å forsterke Hallingplasts rolle som en leverandør av kunnskap, kompetanse og kvalitet, sier Tragethon.