https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/02/LARSEN-OG-RAESTAD-TIL-RIN.jpg

Grønt og digitalt skifte under Rørdagene

avatarevuser
Oppdatert: 14 februar 2017
-Vi er en bransje som har en spennende framtid foran oss. Mine forventninger til årets rørdager er en avklaring på hvordan vi kan utnytte de nye mulighetene som ligger i det grønne- og det digitale skiftet. -Infrastrukturen må bygges smartere og mer robust, slik at det skapes veianlegg og bygg med mye lengre levetid. Vi må ta den nye teknologien med oss inn i verdiskapningen. Det var velkomsthilsenen til administrerende direktør Kjell Larsen da han i formiddag ønsket 170 deltakere velkommen til Rørdagene i regi av Pipelife Norge i Langesund. Norge trenger grønne innkjøp, og det skal stilles krav til miljøbevissthet. Miljø skal vektes 30 prosent der dette er relevant for alle offentlige innkjøp. Larsen mente dette ville bety både endringer og nye muligheter for rørbransjen og infrastrukturbransjen der ulike aktører kan bidra til et bærekraftig samfunn for de kommende generasjoner. Rørdagene er en arena for entreprenører, grossister, konsulenter, energi/vannverk, offentlig sektor, leverandører og akademia. Grossister, kommuner og Energibransjen var representert med drøyt 20 prosent hver. -Vi er opptatt av rør, men må også ha fokus på miljøfokuseringen, og det betyr et skifte der det virkelig blir alvor. Vi må bygge systemer med ubegrenset levetid, slik at det ikke er nødvendig å foreta stadige fornyelser. Fokus handler om rør, om transport, om masser og massehåndtering, om drift og vedlikehold, forskning og utvikling, sa møteleder og seniorrådgiver Christen Ræstad i sitt åpningsforedrag. Derfor var miljødeklarasjonen EPD det sentrale stikkordet for VA-nestoren Christen Ræstad. Miljødeklarasjonen skal være et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration. Ræstad mente de ulike beslutningstakere har en viktig rolle, og den som skal beslutte må da ha miljøfokus. Her kan det bli en kamp mellom byggherre, konsulent eller entreprenør. Ræstad mente innkjøpsreglene ofte blir misforstått. Han understreket at det er lov å utøve skjønn. Problemet er ofte at innkjøper avviker fra reglene for tildelingskriterier som de selv har utarbeidet, og det er da tvister kan havne i retten. Vi følger Rørdagene tirsdag og onsdag.