https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/12/PBE_stamnett_Prosjektillustrasjon-1.jpg

Grønt lys for Oslos nye vannprosjekt

avatarevuser
Oppdatert: 16 desember 2021
Oslo Bystyre har gitt grønt lys til del to av vannforsyningsprosjektet i byen., det såkalte stamnettet. Det var NRK som først meldte dette. Det såkalte stamnettet består av nye vanntunneler som skal sørge for at rent vann fra det nye renseanlegget på Huseby sendes østover til bydelene Sagene og Trosterud og med en kanal også til dagens hovedvannkilde, Maridalsvannet.   Denne delen av prosjektet er beregnet å koste 9,15 milliarder kroner. Dette er hele  7 milliarder kroner mer enn hva som først ble anslått. Kan ikke miste vannet Reservetunnelen fra Holsfjorden og et nytt renseanlegg, som er første del av den nye vannforsyningen, vil koste 17,7 milliarder kroner. – Pandemien har vist oss hvor sårbare vi er. Men hvis Oslo mister vannet over lang tid, vil det være en katastrofe av enorme dimensjoner for byen vår, sier miljøbyråd Sirin Stav (MDG) til NRK. Da bystyret behandlet stamnettet  kom det fram klare bekymringer fra opposisjonen. Den frykter at også del to vil bli dyrere, men alle partier stemte likevel for denne delen av prosjektet. Prislapp foreløpig på 27 milliarder Holsfjorden, en sidearm til Tyrifjorden, blir ny reservevannkilde for Oslo fra 2028. Prisen var beregnet til 12,5 milliarder kroner, men er foreløig oppe i totalt 27 milliarder kroner. Så lenge selvkostprinsippet gjelder for vann- og avløp tyder alt på at den totale regningen må betales av Oslos innbyggere. Det medfører dermed en langt høyere vannavgift de neste 40 årene. I følge beregninger fra kommunen blir økningen i snitt på 2608 kroner for alle husstander i byen i 2028. Byrådet har utredet om andre kan ta deler av regningen. Både tilskudd fra staten og et samarbeid med private og kommuner rundt Oslo er vurdert. Konklusjonen er at eneste alternativ på kort sikt er å bruke av bykassa, men dette mener byrådet er uaktuelt. Dermed sendes hele regningen til byens innbyggere.