https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/05/kompetansesenter-rin-1.jpg

Grønt lys for vannbransjens eget kompetansesenter

avatarevuser
Oppdatert: 09 mai 2018
Revidert statsbudsjett for 2018 inneholder også 17,5 millioner statlige kroner til det lenge planlagte kompetansesenteret for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU på Ås. Hele vannbransjen i Norge kan juble over at regjeringen endelig har forstått budskapet om at norsk vannbransje trenger sitt eget kompetanse-senter. Bildet: Godt fornøyd med bevilgning i revidert statsbudsjett. Fra høyre: administrasjonsdirektør Lars Atle Holm, NMBU, avdelingsdirektør Sigurd Grande, Oslo VAV, dekan Anne Cathrine Gjærde, NMBU, direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann, rektor Mari Sundli Tveit, NMBU, statsråd Iselin Nybø, Kunnskapsdepartementet, prorektor Solve Sæbø, NMBU, rådgiver Sjur Tveite, eget firma, førsteamanuensis Arve Heistad, NMBU, amanuensis Jon Arne Engan, NMBU, assisterende direktør Yngve Wold, Norsk Vann og prorektor Øystein Johnsen, NMBU. Foto: NMBU Det var VG som fikk denne spesielle vannlekkasjen eksklusivt i et internt pressemøte med kunnskaps- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø på NMBU på Ås ei uke før budsjettet ble vedtatt. Den eksklusive nyheten førte vannbransjen på topp i landets største avis, og det er heller ikke hverdagskost. Det er nettopp større synlighet denne bransjen trenger, der det er behov for 280 milliarder kroner i vedlikehold av ledningsnett, vannbehandling og avløpsrensing. – Statlig investeringsstøtte på totalt 20 millioner kroner har vært avgjørende for at kompetansesenteret kan bli realisert. Dette er derfor en gledens dag for både vannbransjen og for kunder av vann- og avløpstjenester, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann. De statlige midlene blir bevilget over Kunnskapsdepartementets budsjett til NMBU, som en tung aktør i etablering og drift av kompetansesenteret på Ås. 22.juni er det innkalt til et bredt anlagt informasjonsmøte for alle aktører i norsk vannbransje, og der vil det også komme signaler om hvordan bransjen selv skal skaffe de resterende 15 millionene som skal til for fysisk å etablere senteret på Ås. -Her skal hele verdikjeden få muligheten til å bli med på et viktig løft, sier Toril Hofshagen. Hun er ikke i tvil om at bransjen vil klare dette. Avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo kommunes vann- og avløpsetat har vært en av drivkreftene bak kompetansesenteret etter at Rørinspeksjon Norge og nylig avdøde Arve Hansen tok initiativ til opprettelsen av et øvingssenter for ulike aktører i vannbransjen.  Grande er nå leder av styringsgruppen for prosjektet og han er tydelig på at kompetansesenteret vil være viktig for å heve kompetansen hos ansatte i bransjen og for utdanning av studenter som bransjen trenger i årene fremover. Senteret vil også være et arnested for utvikling av ny teknologi og bedre metoder, poengterer Grande. Leder i Rørinspeksjon Norge, Peer-Christian Nordby hos NoDig entreprenøren Olimb, uttrykker også stor glede over at sårt tiltrengte midler nå ser ut til å være på plass. -Dette har vi ventet på i mange år, og det er mange som skal ha æren for at regjeringen endelig har sagt ja til denne bevilgningen. En ekstra honnør vil Nordby gi til ledelsen i Norsk Vann og Oslo VAV, men han mener også Rørinspeksjon Norge og hele verdikjeden kan takke seg selv for innsatsen så langt. Total etableringskostnad for kompetansesenteret er kalkulert til 35 millioner kroner. Her blir det nå et tett samarbeid mellom kommuner, teknologileverandører, rådgivere, entreprenører, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer. De 10 største kommunene har allerede signalisert at de vil bidra økonomisk til etablering av senteret. -Nå begynner jobben med å få på plass forpliktende avtaler med alle interessentene i kompetansesenteret, forklarer assisterende direktør Yngve Wold i Norsk Vann, som er sekretær for styringsgruppen. -Vi er trygge på at det blir stor oppslutning om dette viktige bransjesamarbeidet, som alle vil ha nytte av, sier Wold. Han håper og tror at spaden kan settes i jorda høsten 2019 om alt går etter planen. Mer detaljert informasjon om framdrift for etablering og hvordan senteret skal driftes vil komme under det store informasjonsmøtet på Ås 22.juni, lover han.