https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/05/iStock-925702846-–-Kopi-1.jpg

Grimstad satser digitalt på vannmålere

avatarevuser
Oppdatert: 16 mai 2020
Grimstad kommune har vært pionerkommune når det gjelder digitalisering av vannmålerarbeidet. De har jobbet sammen med programvarehuset Powel med å utvikle vannmåler-applikasjonen. -Det har vært spennende å være med å påvirke, for å sikre god faglig kvalitet. Samarbeid har pågått i over to år. Vi har utviklet en løsning som effektiviserer arbeidet, øker kvaliteten og reduserer antall feil. I den nye versjonen av løsningen er det integrasjon mot arkivsystemet, samt mulighet for masseutsendelse. Dette er veldig viktige funksjoner, sier Solveig Sauvik i Grimstad kommune. Rørleggerne sender inn digitale søknader Vannmålermodulen håndterer søknader om montering, utdeling og utskifting av vannmålere. Hvis kommunen ønsker at alle skal ha vannmålere, håndterer også løsningen pålegg om montering av vannmåler. - Kommunene får god oversikt over hvem som har vannmålere og vannforbruket hos abonnementene. Applikasjonen effektiviserer forvaltningen av vannmålere, sier Kjell Amund Rogn, produktspesialist i Powel i en pressemelding fra selskapet. Arbeidet med vannmåler-registreringen har mange sider. Rørleggerne sender inn digitale søknader til kommunene. Kommunene registrerer søknaden og behandler den, før rørleggeren henter vannmåleren, monterer og ferdigmelder arbeidet ved hjelp av applikasjonen. Dette gjøres blant annet ved hjelp av bilder, som viser tellerverk og serienummer på måleren. [caption id="attachment_7447" align="alignleft" width="500"]
Solveig Sauvik i Grimstad kommune har jobbet tett med Powel for å få til en best mulig vannmåler-løsning for norske kommuner. Foto: Grimstad kommune[/caption] Mindre dobbeltarbeid og menneskelige feil -Siden vannmåler-arbeidet er blitt digitalisert, er søknadsprosessen tilgjengelig for alle som jobber i hele verdikjeden hos kommunen. Vi har tilgang på mer informasjon enn før og arbeidet blir mindre personavhengig. Risikoen for feil og dobbeltarbeid er redusert, sier Sauvik. I den nye versjonen av vannmåler som nå er ute på markedet, er kartfunksjonaliteten forbedret. Brukerne kan enkelt registrere vannmåleren i kartet og applikasjonen håndterer også bedre seksjonerte eiendommer og brakkerigger (midlertid vannforbruk). -Kartfunksjonaliteten er blitt mer brukervennlig i denne versjonen. Det er enklere å få oversikt og legge inn riktig data. I tillegg blir all informasjon automatisk arkivert hos kommunen, sier Rogn i Powel. Grimstad kommune trekker fram arkivfunksjonaliteten som spesielt positivt med den nye versjonen. De er likevel ikke helt fornøyd. Det er alltid ting som kan forbedres i digitale løsninger. Ønsker å automatisere faktureringen -Vi ønsker å få automatisert flyten mot faktureringen på en bedre måte og inkludert flere parametere som næringsvann, privat vann og jordbruksvann. Denne informasjonen definerer hvilket gebyr vi skal sende ut. Det er best for oss om rørleggerne kan krysse av for dette direkte i løsningen. Da blir det mindre oppfølgingsarbeid for oss, smiler Sauvik, som ser fram til det videre digitaliseringsarbeidet sammen med Powel.