https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/11/Baerum-Aarsleff-085-Kopi.jpg

Godkjenner nordiske rørinspektører

avatarevuser
Oppdatert: 17 november 2015
Dette er klart etter at danske Aarsleff har bedt om en avklaring på dette med tanke på sin virksomhet i det norske markedet. Det var produksjonssjef Michael Villefrance i Aarsleff AS som ba om en avklaring på dette spørsmålet tidligere i år, og et enstemmig styre i RIN mener operatører som har gjennomført kurs og annen relevant opplæring som er sammenlignbart med Norsk Vann rapport 145 skal godkjennes også for det norske markedet. RIN går dermed inn for at det nordiske markedet blir et felles marked for alle operatører i de aktuelle landene. For arbeid i Norge er det imidlertid en forutsetning at nordiske rørinspektører benytter Norsk Vann (Norvar) Rapport 145 ved rapportering i Norge.