https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/06/Hallingtreff-tirsdag-590-–-Kopi-1.jpg

Gode VA-tjenester kommer ikke av seg selv

avatarevuser
Oppdatert: 11 juni 2019
- Det som har skjedd i Askøy er dypt tragisk og vi håper kommunen kan finne svar på de sykdomsutbruddene som antas å ha oppstått på grunn av forurenset drikkevann. Det sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, i forbindelse med E.coli-utbruddet på Askøy utenfor Bergen. - Det er slike situasjoner ingen av oss ønsker, men som tidvis oppstår om ikke rutiner følges og alle foranstaltninger gjøres for å sikre at godt og trygt drikkevann behandles og distribueres på en trygg måte til innbyggerne, sier hun. Det er et halvt år siden MEF-direktøren sammen med sine direktørkolleger i Norsk Vann og Rådgivende Ingeniørers Forening, Toril Hofshagen og Liv Kari Skudal Hansteen sto sammen på podiet under Hallingtreff på Geilo og var enig om å løfte norsk vannbransje fram i det offentlige lys. - Norsk vannbransje må løfte seg selv fram for å få den oppmerksomheten og de rammebetingelsene som er nødvendig for å sikre godt drikkevann og forsvarlig avløpshåndtering.  Fokuset på vann og avløp er nærmest fraværende i norske partiprogrammer, og da må vi selv ta jobben med å løfte fram vårt samfunnsoppdrag, sa de tre. Nå har Askøy kommune bidratt til et enormt mediefokus. - Denne saken viser at norske kommuner ikke kan gå på autopilot og tro at gode VA-tjenester kommer av seg selv. Slike gode tjenester får vi kun ved et tydelig politisk fokus på kvalitet i tjenesten og distribusjonssystemet. Og her er situasjonen stedvis alvorlig. Ledningsnettet er den største utfordringen og det er alt for mange kommuner som har utfordringer. Det fornyes ikke ofte nok og blir ikke nettet fornyet øker risikoen for at vannet alle tar for gitt, ikke er så trygt som det skal og må være, sier en engasjert Julie Brodtkorb, som har lovet å reise landet rundt for å kjempe «vannets sak.» - Det som har skjedd i Askøy kan skje andre steder. For at det ikke skal skje andre steder må politikerne følge bedre med. Dersom deres kommunalteknikere sier at det er etterslep på VA, så må politikerne ta dette innover seg. For å forstå omfanget må kommunene ha full oversikt over det som er de svake områdene og verne om det som virker. De må våge å sammenligne seg med hverandre, sier Brodtkorb. - Staten har ikke oversikt over hva som er status og virker heller ikke være nevneverdig interessert. Vi håper at det som har skjedd i Askøy blir en oppvåkning og at staten engasjerer seg mer. I kommuner der økonomien er dårlig og VA-infrastrukturen langsomt, men sikkert kompromitteres, må staten ha en innfallsvinkel. I vekstkommuner rundt de store byene der befolkningsveksten er størst, må de ha en annen innfallsvinkel. Staten må komme på banen med mer en flere regler og faktisk stille opp med penger der dette er nødvendig, sier hun. - Det er trygt å drikke vann fra springen i Norge, blir vi fortalt. Men det er forståelig at mange stiller spørsmålstegn ved denne etablerte sannheten nå. Vann og avløp må opp på agendaen. Drift og vedlikehold likeså. Vi skal ikke late som om alt er bra. Vi må være på vakt hele tiden, konkluderer MEF-direktør Julie Brodtkorb.