https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/06/askoy.jpg

-Gode rutiner avgjørende for trygt vann

avatarevuser
Oppdatert: 11 juni 2019
Det er ingen overraskelse for alle som jobber innen norsk vann og avløp at det står dårlig til med det norske ledningsnettet. Det er heller ingen hemmelighet at feil på nyanlegg florerer. Derfor er det ekstra viktig at VA-personell er nøye med rutiner i sitt daglige arbeid. Det mener driftsleder for VA i Norva24, Ringerike Septikservice, Kåre Aabye. Han har tilbrakt en menneskealder i norske VA-anlegg som rørinspektør, og syns det er trist at 2000 mennesker er blitt syke av E.coli utbruddet i Askøy kommune utenfor Bergen.  Fortsatt er ikke kilden funnet, men Kåre Aabye understreker at man aldri kan bli nøye nok når det gjelder rundt renhold av bassenger og ledningsnett. Gå gjennom rutinene Med det sterke fokuset rundt vann- og avløpstjenestene som Askøy kommune nå har bidratt til, er det viktig at VA-personell også går gjennom sine rutiner, mener Aabye, uten å legge ansvaret for det som har skjedd på Askøy over på operatører i kommunen. Uavhengig av hvem som har forårsaket utbruddet må vi fortsette med seriøst arbeid både ved bassenger, i ledningsnettet og at nye anlegg ikke settes i drift før det de blir pluggrenset, desinfisert og at vannprøvene er godkjent. Operatører må heller ikke slurve med vannprøvene. Det er viktig at disse blir tatt flere steder og svært regelmessig, mener Aabye. Nei til slike hendelser Konstituert direktør i Norsk Vann, Yngve Wold, svarer et kategorisk nei på spørsmålet om det slike hendelser som er nødvendig for å øke fokuset på vannbransjens utfordringer. - Det skal ikke være behov for hendelser der mange mennesker blir syke for å få fokus på vannbransjens utfordringer med blant annet investeringsbehov knyttet til etterslep, sier han i en kommentar til VVS aktuelt. - For øvrig må Askøy-saken evalueres ferdig før man tar stilling til om det er vedlikehold, rutiner eller annet som er hovedårsak. Norsk Vann mener at løpende arbeid med faktabasert informasjon til myndigheter og politikere er viktigste virkemiddel for å få fokus på vannbransjens rammebetingelser. Wold mener Norsk Vann, som er interesseorganisasjonen for vannbransjen, og representerer 365 av landets kommuner, også har lykkes med mye av sitt arbeid inn mot politiske myndigheter. Det gjelder blant annet gjennom å få gjennomslag for en større bevilgning til å bygge et kompetansesenter for ledningsnett, et forslag til ny folkehelsemelding som nettopp belyser behovet for investeringer og teknologiutvikling, samt forslaget til vannbransjens innovasjonsprogram, sier Wold. Alvorlig for Askøy Situasjonen må betegnes som alvorlig for Askøy-samfunnet, men er den "nyttig" for Norge? - Vi vil ikke si at «nyttig» er riktig ord i denne sammenhengen. Men opinionen, den alminnelige forbruker av vann- og avløpstjenestene, blir oppmerksom på at vi ikke kan ta det gode drikkevannet for gitt, og – gitt at faktabasert informasjon gis – får forbrukeren mer kunnskap om kompleksiteten knyttet til de viktige vann- og avløpstjenestene, mener Wold. Tror du dette er en så kraftig nok vekker at vann og avløp kommer inn i den norske valgkampen? - Norsk Vann har på ulike måter oppfordret til at lokalpolitikerne skal ha fokus på vann og avløp i forbindelse med kommunevalgkampen, og dette lenge før Askøy-saken kom opp. Dette kom blant annet fram gjennom tidligere direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagens avskjedskronikk, som ble gjengitt i flere aviser og blader i januar/februar, sier Wold. - Nå kan vi aldri spå hva som kan bli de sentrale valgkamp-temaene. Det handler også om partienes strategier og hvilke rikspolitiske temaer som er egnet også i lokalvalgkampen. Ved siden av bompenger, som har fått uante dimensjoner nå på forsommeren, kan og bør vann- og avløpstjenestene komme fram i lyset denne høsten. Skal være trygt å drikke fra springen Norsk vann har i mange år hevdet at det er trygt å drikke vannet fra springen, men viser ikke situasjonen på Askøy at man aldri kan gi slike garantier? - Hvis man tar utgangspunkt i antallet hendelser der folk er blitt syke av drikkevann, er det fortsatt grunn til å hevde at vi i Norge har et trygt vann i springen. Det er 12 år siden det sist var en hendelse, da med forurensning i en grunnvannskilde på Røros. Også Norsk Vanns innbyggerundersøkelser viser at det er veldig stor tillit til vann- og avløpstjenestene. Men slike hendelser viser at det alltid vil være en liten risiko for at ting kan gå galt, da vi har en svært lang leveringskjede fra drikkevannskilde til forbruker. Men norske vannverkseiere er underlagt svært strenge forskrifter når de skal produsere dette viktige næringsmiddelet, gjennom prøvetakingsplaner, kvalitetssikring og risikovurderinger. Folk skal derfor kunne stole på drikkevannet, og de skal kunne stole på at deres kommune har gode rutiner for å gi forbrukerne god informasjon om tiltak dersom det er risiko for redusert kvalitet som kan medføre helserisiko, avslutter Wold.