https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2024/01/Julie-Anvik-Linda-Maclean-Maria-Grinaker-OsloMet.jpg

Gode karrieremuligheter med vann-fag

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 19 januar 2024

Klimaendringer med kraftig regn har gitt mer overvann som kan gi store skader på bygninger, veier og annen infrastruktur. Det er viktig å finne gode løsninger for å lede bort, og håndtere overvannet på en trygg måte.

Dette har fanget interessen til studentene Maria Snuggerud Grinaker, Linda Urhamar MacLean og Julie Anvik, og her har de også funnet en karrieremulighet.

Studentene går siste året på byggingeniørstudiet ved OsloMet. De har valgt teknisk planlegging som studieretning, der de fordyper seg i vann- og miljøteknikk, som de også vil skrive bacheloroppgave om. Og da blir håndtering av overvann viktig.

Gode jobbmuligheter

Innen vannfaget er det mange ledige stillinger. Alle tre har fått fast jobb mer enn et halvt år før de er ferdig med studiene. Linda har allerede begynt i en liten stillingsprosent. De to andre skal begynne å jobbe høsten etter fullført ingeniørutdanning. Stillingene er som rådgivere innen vann og avløp i konsulentselskapene Norconsult og Hafslund.

– Da jeg var ferdig med sommerjobben jeg hadde, bad de meg om å søke på stilling hos dem, forteller Linda.

– Jeg så utlyste stillinger i høst. Jeg søkte på dem på vanlig måte, kom inn til intervju og fikk jobben, sier Julie, som begynner i fast jobb i august.

– Jeg gjorde det samme, og viste interesse for at jeg hadde lyst til å jobbe med vann, sier Maria.

Innholdsrikt studium

– Jeg hatt lyst til å fordype meg i overvannshåndtering siden første semesteret, fordi jeg så hvordan overvann påvirker omgivelsene, spesielt ved flom og nedbør. Jeg følte det var veldig framtidsrettet å gå den veien, forteller Linda, i en artikkel publisert på hjemmesiden til OsloMet. Den ligger her.

Vann- og miljøteknikk handler jo mye om ledningsnettet for vann og avløp, hvordan det er bygd opp og hvordan man kan sikre god dekning og håndtere overvannproblematikk. I studiene regner de litt på nedbørsfelt, hvor mye vann som kan komme i løpet av en dag, og hvordan det kan håndteres. Under studiene lærer de og å jobbe med dataverktøy som brukes i bransjen.

I artikkelen forteller Maria Snuggerud Grinaker at de har lært en del om renseanlegg og hvordan de kan optimaliseres, og ikke drar med seg for mye kjemikalier som for eksempel gjødsel, som kan gå ut i sjøen.

– Vi sliter med det i Oslofjorden, hvor fisken dør fordi vi ikke klarer å rense vannet, sier hun.

Studentene har også vært mye ute på befaring innen vann- og miljøteknikk. De har besøkt Asker kommune og renseanlegget MIRA, sett på kulverter og besøkt bedrifter som forteller om hverdagen og hvordan arbeidet fungerer.