Gjenvalgt for femte gang

112 medlemmer av foreningen er samlet til årsmøte og fagdager på Holmen Fjordhotell i Asker fram til fredag, og det er ingen tvil om at foreningen har en populær leder. Jensen er til daglig enhetsleder i vann- og avløpsetaten i Skien kommune og hadde ingen motkandidater til ledervervet. Styremedlem og leder av faggruppa for spyling, rørinspeksjon og stikkledninger, Peer-Christian Nordby, ble også gjenvalgt. De øvrige medlemmene i styret, Per Sigve Henriksen, Marianne Sjåstad, Bjørn Christoffersen og Ola Valved sto ikke på valg. Trond Alm fra Sandnes Transport på Nesodden var også ønsket inn som medlem til styret som påtenkt leder for egen spylegruppe i RIN. En faggruppe for spyling vil bli opprettet, men foreningens vedtekter hindrer at styret utvides til mer enn dagens seks medlemmer.  Alm får dermed status som observatør til styret. Årsmeldingen for 2014 ble godkjent uten spørsmål eller kommentarer. RIN har nå totalt 103 medlemmer, fordelt på 23 kommuner/interkommunale selskaper og 81 private selskaper. Fire bedrifter har meldt seg inn i foreningen, og fire andre har meldt seg ut. Utenom dagsorden ble dato for årsmøtet debattert. Tidligere arrangerte RIN årsmøte på vinteren og et såkalt Søgne-treff i august måned. Nå er alt samlet til august, men flere ønsker seg tilbake til «tidligere tider». Styret tar signalene om endring med seg inn i planleggingen av neste års arrangementer. Stort underskudd Regnskapet for 2014 viste et underskudd på nærmere 350.000 kroner som følge av sluttføring av flere store prosjekter. Til tross for det betydelige underskuddet har foreningen likevel solid økonomi. Den største inntekten kommer fra kontingenter og serviceavgifter på 726.000 kroner. Prosjektene med privat ledningsnett og kumsikkerhet kostet foreningen 330.000 kroner og var ikke inne i budsjettet.  Ingen av medlemmene fant grunn til å stille kritiske spørsmål til styrets økonomiske disposisjoner. Foreningen har fortsatt en egenkapital på nærmere 700.000 kroner. Medlemsavgiften har stått stille siden 2009, og styret fremmet forslag til at avgiften skal være uendret også for kommende år. Dette ble enstemmig vedtatt. [caption id="attachment_3445" align="alignright" width="640"]
Trond Alm fra Sandnes Transport på Nesodden (i middten) blir ikke styremedlem, men vil styrke RINs faglige arbeid ved å si ha til vervet som leder for egen spylegruppe i RIN. Her i samtale med nyvalgt leder Finn Jenssen, t.v. og leder for faggruppa for rørinspeksjon og stikkledninger, Peer-Christian Nordby. Foto: Odd Borgestrand
Trond Alm fra Sandnes Transport på Nesodden (i midten) blir ikke styremedlem, men vil styrke RINs faglige arbeid ved å si ja til vervet som leder for egen spylegruppe i RIN. Her i samtale med nyvalgt leder Finn Jenssen, t.v. og leder for faggruppa for rørinspeksjon og stikkledninger, Peer-Christian Nordby. Foto: Odd Borgestrand[/caption]